dibuix tècnic batxillerat

pàgines web referides a Dibuix Tècnic:

http://recursostic.educacion.es/bachillerato/dibutec/web/

Web on trobareu apunts i pràctiques agrupades per temes. També inclou gran quantitat d’enllços. Molt recomanable !
http://www.dmae.upct.es/~pepemar/angulo/home.htm

http://www.educacionplastica.net/

http://sipan.inictel.gob.pe/internet/av/geometri/circunf.htm

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/laboratorio_virtual_sistema_diedrico/index.html

http://www.dibujotecnico.com/index.php

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/numeros/proporcionalidad/teoriaproporcionalidad/teoriaproporcionalidad.htm

http://www.proyectosur.com/eso/descargas/4ESOTEMA9.pdf

http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/alperez/teoria/cap_02-sistemas_de_proyeccion/02-proyeccion_cilindrica.htm

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/matematicas/Geometria/Actividades/Transformaciones/index.htm

http://www.dibuixtecnic.com/

http://www.terra.es/personal8/jcuadr2/norma/index2.htm

http://www.tododibujo.com/index.php?main_page=site_map&cPath=308&zenid=854a53476412318db576b75ecf5ec5c9

http://roble.pntic.mec.es/~jarran2/index.htm

http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~msadaall/geogebra/movimientos.htm

http://www.mat.ucm.es/~jesusr/expogp/conicas.html

http://www.tododibujo.com/

http://www.epsilones.com/paginas/a-bestiario.html#bestiario-compas

http://www.korthalsaltes.com/es/index.html

http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemasvisualizar.asp?idAsignatura=5&idProblema=205&titulo=Inversion%20de%20un%20arco%20de%20circunferencia

object>