ed. visual i plàstica 3r ESO

Avantguardes artístiques.

El període que envolta la primera guerra mundial (1914-1918) va ser especialment ric en tot tipus de propostes teòriques que van sorgir en forma de manifest o bé a manera d’assaigs. Teoritzar al voltant de múltiples qüestions que en aquells anys  sorgiren en l’àmbit artístic va constituir una de les preocupacions bàsiques per a molts artistes i escriptors. L’artista no en tenia prou amb realitzar la seva obra, sinó que necessitava expressar les seves idees a través d’escrits. El manifest, forma elegida per grups d’artistes diferents a l’interior de moviments diferents, es va convertir en el principal vehicle difusor d’una ideologia determinada. El llenguatge que s’utilitzava, en la majoria dels casos, era clar, concís i directe. D’aquesta manera arribava amb facilitat a un nombre més gran de persones.

Deixa un comentari