fitxa tècnica

Model de fitxa tècnica per analitzar una obra pictòrica o escultòrica:

Autor:

Títol:

Data:

Museo, col·lecció o lloc on es troba:

Tècnica pictòrica o escultòrica: (fresc, tremp, oli, aquarel·la, relleu, bust rodó,…)

Suport o material: (fusta, llenç, mur, paper,…)

Mides:

Estil o moviment artístic:

Contingut temàtic: (mitològic, religiós, històric, conceptual)

Contingut simbólic de l’obra: (informació sobre les interpretacions més habituals que s’han fet dels principals elements del quadre)

Fonts documentals utilitzades:

Deixa un comentari