Monthly Archives: setembre 2009

CURS INICIAT

El curs s’ha iniciat amb normalitat a la ZER Riu i Serra. Una bona diferència respecte el curs anterior; més lluny del col·legis, tres centres, però menys nens, una situació diferent encara que, no pas nova, ja que en atres cursos havia treballat en altres ZER’s.