CONTINGUTS RECUPERACIÓ MATEMÀTIQUES 3r D’ESO

Aquests són els continguts que entraran en l’exàmen de recuperació de Matemàtiques. Es recomana estudiar TOTS els continguts. us recordo que l’exàmen serà un exàmen de mínims. Sort

TEMA 1. NOMBRES RACIONALS (Tema 1 del llibre)

1.1 Saber identificar les parts d’una fracció. Saber calcular fraccions equivalents i irreductibles.

1.2 Saber operar amb fraccions

1.3 Saber diferenciar els diferents tipus de nombres decimals

1.4 Saber passar de nombre decimal a fracció i viceversa

TEMA 2. NOMBRES REALS (Tema 2 del llibre)

2.1 Conèixer les propietats de les potències

2.2 Saber utilitzar la notació científica. Saber operar amb nombres en notació científica

2.3 Saber aproximar nombres reals: arrodonir i truncar

2.4 Conèixer el concepte d’interval

TEMA 3. EQUACIONS DE PRIMER I SEGON GRAU (Tema 4 del llibre)

3.1 Conèixer els elements d una equació

3.2 Saber resoldre equacions de primer grau

3.3 Saber resoldre equacions de segon grau

TEMA 4. SISTEMES D’EQUACIONS (Tema 5 del llibre)

4.1 Saber resoldre sistemes d’equacions lineals pels diferents mètodes

TEMA 5. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES (Temes 4 i 5 del llibre)

5.1 Saber resoldre problemes amb equacions

5.2 Saber resoldre problemes amb sistemes

TEMA 6. COSSOS GEOMÈTRICS (Tema 9 del llibre)

6.1 Saber identificar un poliedre i les seves parts.

6.2 Saber classificar els poliedres. Saber calcular la seva àrea.

6.3 Saber classificar els cossos de revolució. Saber calcular la seva àrea.

6.4 Saber calcular  el volum de cossos geomètrics

TEMA 7. MOVIMENTS I SEMBLANCES (Tema 10 del llibre)

7.1 Saber representar un vector en el pla i les seves parts. Saber calcular el mòdul d’un vector.

7.2 Saber identificar moviments en el pla

7.3 Saber efectuar translacions

7.4 Saber efectuar girs

7.5 Saber aplicar el teorema de Tales per resoldre problemes

7.6 Saber determinar distàncies en un mapa utilitzant escales

TEMA 8. FUNCIONS (Tema 11 del llibre)

8.1 Saber identificar una funció

8.2 Saber expressar una funció en diferents formes

8.3 Saber identificar en una funció: domini i recorregut, continuïtat, punts de tall i creixement i decreixement

TEMA 9. FUNCIONS DE PROPORCIONALITAT (Tema 12 del llibre)

9.1 Saber identificar i representar una funció lineal

9.2 Saber identificar i representar una funció afí

9.3 Saber trobar la recta que passa per dos punts

9.4 Saber identificar les rectes secants i paral·leles

9.5 Saber identificar i representar una funció de proporcionalitat inversaResultats provisionals Proves cangur 2011

Ja estan disponibles els resultats provisionals de les Proves Cangur 2011.

Per cada alumne trobareu el lloc que ha ocupat a la classificació i el percentil que indica en quin percentatge de la població es troba dins una distribució normal. Per exemple, un percentil del 60% indica que l’alumne es troba entre el 60% de la població; un percentil del 10% indica que només hi ha un 10% d’alumnes que han tret millor nota que ell o, dit d’una altra manera, que es troba dins del 10% millor de la població.

Resultats Prova Cangur 2011

Felicitar a l’Eric (sense accent) Gascó per treure el percentil més baix dels participants de l’INS Can Margarit.

SalutFotografies Prova Cangur 2011

Aquí teniu les fotografies que ens van fer a l’INS de Corbera el passat dijous mentre realitzavem les Proves Cangur.Classe 17 de febrer 3r C

Avui hem acabat de conèixer els diferents poliedres que estudiarem aquest any.

El proper dia farem el control. Heu de saber identificar-los i dibuixar-los. Repassarem abans del control.

SalutClasse 12 de gener 3r C

Bé, continuem treballant amb el mètode gràfic per resoldre els sistemes d’equacions. Mica en mica ens va sortint. Un parell de dies més i podrem fer el control.

Ànims

SalutVacances i deures

Hola a tots:

Per fi han arribat les Vacances!

Segur que esteu desitjant obrir el llibre de Matemàtiques per començar a fer deures. No ho feu! Aquestes vacances no obrireu el llibre de Matemàtiques sinó que obrireu la fitxa de Sistemes d’equacions. Només heu de fer la pàgina 2 del dossier. Poca cosa, 6 exercicis. Si feu 1 exercici cada 2 dies ho enllestiu en un no res. Si algú ha perdut el dossier el pot trobar a Materials.

Els alumnes de 3r C sí que tenen sort. Com que han acabat el tema 3 i han fet el control, NO TENEN DEURES!!!!

I ara parlant de coses importants, us desitjo que passeu unes Bones Festes i un Feliç Any Nou (sobretot als seguidors d’aquest bloc).

Estic segur que el 2011 ens portarà moltes coses bones per vosaltres i les vostres famílies.

I ara com sempre, Salut!CalendariInauguració

Avui mateix he encetat aquest bloc. Espero que funcioni d’allò més bé i que tothom pugui treure profit.