Classe 15 de març 3r C

Avui hem acabat la part del tema corresponent a les àrees i el proper dia començarem els volums per acabar el tema.

No hi ha deures per al proper dia perquè hem fet el control de la segona part.

SalutClasse 14 de març 3r C

Avui hem acabat l’explicació de càlcul d’àreees.

Demà farem el segon control del tema després de fer el repàs. No us oblideu la calculadora!

Per demà heu de portar de deures l’exercici 60 apartat b de la pàgina 186.

SalutClasse 3 de març 3r C

Avui hem continuant corregint els exercicis i repassant. Ja estem acabant el tema i en un parell de dies farem el control.

Per al proper dia (dilluns 14 de març) hem de fer l’exercici 14 de la pàgina 176.

SalutClasse 22 de febrer 3r C

Avui hem començat l’apartat referent a les àrees als poliedres i als cossos de revolució. Hem explicat tota la teoria i les fòrmules. Només ens queda repassar durant uns quants dies i fer el control.

SalutClasse 3 de febrer 3r C

Avui hem tornat a repassar el mètode de reducció per resoldre els sistemes d’equacions. Ja ens comença a sortir.

El proper dia farem el control d’aquesta part. Val 4 punts i és l’últim del tema. El dossier s’ha de presentar com a molt tard el divendres 11 de febrer.

Per al proper dia heu de fer l’exercici 5 apartat a) de la fitxa.

SalutClasses 1 de febrer 3r C

Avui hem començat l’últim mètode de resolució de sistemes d’equacions: el mètode de reducció.

Per al proper dia hem de fer l’exercici de la fitxa 4 apartat b)

SalutClasses 27 de gener 3r C

Avui he acabat de fer exercicis de resolució de sistemes amb els mètodes de substitució i igualació. El proper dilluns farem el control corresponent.

SalutClasse 25 de gener 3r C

Bé, avui hem corregit els exercicis de sistemes d’equacions utilitzant el mètode de substitució. A més hem explicat el mètode d’igualació. Aquests dos mètodes seran els que entraran per al proper control que valdrà 4 punts.

Per al proper dia heu de fer de deures l’exercici 3b) de la fitxa.

SalutClasse 24 de gener 3r C

Avui hem introduït el primer dels mètodes analítics de resolució de sistemes: el mètode de substitució.

Pel proper dia heu de fer l’exercici 2b de la fitxa.

SalutClasse 18 de gener 3r C

Avui hem tornat a treballar el mètode gràfic de resolució de sistemes. Només ens queda un dia de repàs ja que el proper dijous farem un repàs i el primer control del tema que valdrà 2 punts.

Salut