RODA

RODA: Recurs Organitzatiu per a la Diversitat de l’Alumnat

El projecte RODA, l’ha dissenyat l’equip directiu conjuntament amb l’EAP i l’àrea de psicopedagogia del centre per donar resposta a les necessitats detectades. La Comissió d’Atenció a la Diversitat n’ha donat el vist-i-plau. Hi ha un conveni signat amb el Departament d’Educació i l’Ajuntament de Les Franqueses.
A qui s’adreça? A aquells alumnes de 2n cicle d’ESO que presenten un ritme d’aprenentatge més lent de l’habitual.
Els principis d’aquest projecte, per ordre de gradació, els concretem en:

 1. Ensenyar els continguts fonamentals bàsics i alhora obligatoris per a l’alumnat i la integració d’aquest dins de la societat, de manera que es possibiliti la seva inserció laboral i l’acreditació de l’ESO, que d’altra manera no seria possible.
 2. Facilitar a l’alumne un mínim d’autonomia per tenir accés als elements bàsics de la cultura i de desenvolupament personal.
 3. Ajudar els alumnes en el desenvolupament de les capacitats pròpies.

Els objectius generals del Projecte són:

 1. Proporcionar a l’alumnat el desenvolupament d’actituds socials bàsiques i d’autonomia com:
  • L’autocontrol.
  • Coneixement d’un mateix.
  • Participació activa, autònoma i amb iniciativa en activitats de grup.
  • Assumpció de responsabilitats socials.
 2. Atribuir sentit al fet d’aprendre proporcionant estratègies per millorar en l’ aprenentatge de les diferents àrees curriculars i possibilitar la regulació de l’acció pròpia i de l’aprenentatge propi.
 3. Afavorir la maduresa dels alumnes principalment en referència a l’autoestima, la valoració de l’esforç i la superació de les dificultats.
 4. Contribuir a l’assoliment dels Objectius Generals d’Etapa i de les competències bàsiques per part de l’alumnat.

CURS 2019/2020

CURRÍCULUM Projecte RODA

 • Tutoria                   1 h/setmana
 • Català                     3 h/setmana
 • Castellà                  3 h/setmana
 • Anglès                    3 h/setmana
 • Socials                    3 h/setmana
 • Matemàtiques       3 h/setmana
 • Educació física      2 h/setmana
 • Ètica                        1 h/setmana
 • Música                    2 h/setmana
 • Competències bàsiques/Projecte Recerca    1 h/setmana
 • Taller extern          8 h/setmana

MARC HORARI Projecte RODA

 • Dilluns i dijous                               de 8.00 h a 13.30 h
 • Dimarts, dimecres i divendres   de 8.00 h a 12.30 h
 • Tardes:         Horari de taller específic per a cada alumne/a.

FUNCIONAMENT Projecte RODA

 • Les activitats de la tarda es realitzen al taller extern.
 • Hi ha un compromís d’aprofitament signat per les famílies.

Horari d’atenció de la tutora del Projecte RODA (prèvia cita concertada)

 • Tutor 4t A                         Dimarts 11.30 h

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *