Panoramio

El portal espanyol que proporciona l’enllaç a milions de fotografies amb la localització cartogràfica exacta d’on es van fer.

Així qualsevol usuari de Panoramio pot localitzar fotos en els mapes de Google Earth. Això farà que, si són públiques, qualsevol usuari de l’aplicació de Google pot mirar les fotos des de tots els punts de La Terra fetes per membres de la comunitat Panoramio.