ImageChef – Generem imatges amb text

En aquesta web podem generar imatges amb textos que nosaltres vulguem.

Tenen moltíssims models i es poden personalitzar de moltes maneres. Queden molt divertits i després podem copiar la imatge al nostre bloc copiant el codi html.

Aquí teniu exemple: