Category Archives: Reunió famílies

Calendari inici curs 2011-2012 i nou material per ESO

Aquí teniu una còpia de la carta que amb data 12-7-11 se us fa arribar a totes les famílies dels centre. Hi trobareu:

  • Calendari d’inici de curs 2011-2012
  • Calendari de festius del curs
  • IMPORTANT: referències dels quaderns de suport als llibres digitals. No hi eren inclosos al llistat de matrícula.

NOTA:  Les matèries de batxillerat que no han especificat llibre de text ho faran a inici de curs . En tot cas, quan el professorat que s’incorpori ho hagi decidit ho publicarem en aquest web d’immediat.

Bon estiu