Productes per l’hort

EL COMPOST
http://blocs.xtec.cat/hortdelseveroochoa/?p=1277

Adobs naturals

 

 

Arrelaments naturals

 

Insecticides i fungicides naturals