ALIMENTUM

ALIMENTACIÓ I SALUT

JOCS INTERACTIUS

DVD de jocs interactius

Recursos Digitals per ensenyar, aprendre i treballar.


PIRÀMIDE DELS ALIMENTS

DOSSIER PIRÀMIDE DELS ALIMENTS


FRUITES I VERDURES

TincGanadeSaber

 


CINC ÀPATS AL DIA

Made with Padlet

ESMORZAR SALUDABLE

Made with Padlet 


La Piràmide de Maslow

[youtube]https://youtu.be/SpxuHnThh7A[/youtube]


La Piràmide de Maslow, o jerarquia de les necessitats humanes, és una teoria psicològica proposada per Abraham Maslow en la seva obra Una teoria sobre la motivació humana  de 1943, que posteriorment va ampliar.

Maslow formula en la seva teoria una jerarquia de necessitats humanes i defensa que així que hom satisfà les necessitats més bàsiques (part inferior de la piràmide), els éssers humans desenvolupen necessitats i desitjos més elevats (part superior de la piràmide).

Diapositiva1