Link: https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/merli/merli-albert-camus-capitol-29/video/5690347/

PREGUNTES:

1-El Merlí diu: “El Suïcidi és un tema delicat, però no ha de ser un tabú”. Què significa la paraula Tabú? Posa un exemple. Està relacionat amb “eufemisme”.

 

2- El Merlí proposa un debat a la classe. Quan els pares posen idees religioses als seus fills, quan aquests encara no són capaços de raonar, penseu que és una manipulació o no? Què opines tu?

 

3-El Gerard diu que ell és un “enclenque”. Què significa?

 

4-Escriu una redacció contant el que passa al capítol. Ajuda’t del següent esquema:

Al principi, la Tania, el_________ i la __________ queden junts per anar a…(continúa, mínim 20 paraules)

Desprésel Merlí aconsella als seus alumnes que…(continúa, mínim 20 paraules)

Seguidamentquan acaba la classe, l’Òliver i el Merlí parlen sobre….(continúa, mínim 20 paraules)

Més tardel Merlí té una conversa amb un taxista i parlen sobre… (continúa, mínim 20 paraules)

A continuació, la Berta parla amb la seva mare i li diu que…(continúa, mínim 20 paraules)

Quasi al final del capítol, l’Òliver i el Merlí tenen una conversa sobre…(continúa, mínim 20 paraules)

Al final, l’Ivan i la seva mare parlen sobre el suïcidi i…(continúa, mínim 20 paraules)

5-Les paraules que estan de color blau, s’anomenen_____________________.

 

6-Analitza oracions que apareixen al capítol.

a) Albert Camus creia en l’existència de Déu.

–Sintagma Nominal (subjecte) –>

Nucli (substantiu) –>

–Sintagma Verbal (predicat) –>

Nucli (verb) –>

b) M’he deixat la cartera dins d’un taxi, que haig de fer?

–Sintagma Nominal (subjecte) –>

Nucli (substantiu) –>

–Sintagma Verbal (predicat) –>

Nucli (verb) –>

c) El meu pare va morir quan jo tenia catorze anys.

–Sintagma Nominal (subjecte) –>

Nucli (substantiu) –>

–Sintagma Verbal (predicat) –>

Nucli (verb) –>

 

7-Has vist alguna vegada una situació de suïcidi? Explica com va ser, si saps per què va passar i com et vas sentir.

 

 

8-Merlí a l’Ivan: a veure si fas alguna cosa amb la Berta, sembla que ets “paradet”. Què significa?

 

 

9-L’Oliver va a l’església, de què parla amb el cura?

 

 

10-Que li passa a la Berta després de veure el suïcidi? Què li fa pensar?

 

 

11-Què opines tu? S’ha de parlar obertament del tema del suïcidi com pensa el Merlí o és millor ser prudent i no comentar-ho tan obertament com diu l’Eugeni? 

Explica la teva resposta.

 

 

12-Al final del capítol, l’Iván i la seva mare parlen sobre…