Cas sessió març09

El cas de la sessió

En Jonatan no hi veu prou

Aquest curs en Jonatan ,de 5 anys, va a la classe dels Coets . Es un noi espavilat que té força interès malgrat el dèficit visual que arrossega. Per això, regularment, rebem la visita de l’equip del Centre de Recursos de Educatius per la discapacitat Visual (CREDAV) que ens assessora i facilita alguns materials. Van ser elles qui ens van adaptar l’ordinador per en Jonatan.

Enguany la classe dels coets va cada setmana a l’aula d’orinadors a treballar amb el KidPix i una mica a escriure amb el teclat. En Jonatan no veia bé la pantalla ni el ratolí i difícilment podia manegar l’ordinador. S’asseia al costat d’un altre i s’ajudaven com podien.

El CREDAV ens va configurar el Windows amb un fons de color negre amb les lletres grogues i liles, i amb els botons i els menús molt grossos. També ens van instal·lar un cursor del ratolí que es veu molt gros i amb tot això en Jonatan treballa com els seus companys.

Ara el problema el tenim amb el coordinador d’informàtica. Diu que aquell ordinador no pot estar d’aquella manera. Que els nens d’altres classes, quan van a l’aula d’informàtica, no hi poden treballar i que és un luxe tenir reservat aquell ordinador només pel Jonatan. En tot cas en Jonatan hauria de tenir un ordinador per ell, però a l’escola no n’hi ha prou. Els pares l’haurien de comprar o que l’envií l’ONCE.

 1. Que et sembla l’adaptació de l’ordinador? Afegires alguna altra adaptació de programari o de maquinari?
 2. L’alumne amb n.e.e. té prioritat en la utilització de recursos o bé ha de passar a la cúa dels companys?
 3. Hi veus alguna altra adaptació organitzativa, o de material o d’agrupament per a poder donar-li ajut a l’alumne sense perjudicar el grup?
 4.  Què opineu sobre la postura del coordinador d’informàtica? Raoneu-ho.

5 thoughts on “Cas sessió març09

 1. spuey

  L’adaptació a l’ordinador és molt correcta, ja que les TIC afavoreixen l’accés i el tractament a la informació. I en Jonathan necessita unes adaptacions per poder realitzar l’aprenentatge, i l’escola ha de compensar les seves mancances posant a l’abast els recursos i adaptacions necessàries. Per tant, en Jonathan és prioritari.
  D’altra banda, pensem que l’adaptació realitzada en aquest ordinador no ha d’impedir l’ús d’aquest per altres companys, ja que es pot crear diferents usuaris en un mateix ordinador.
  Coneixem l’existència d’altres programes adaptats que ofereix la ONCE a través dels Credv.

 2. ccurto

  1. L’adaptació de l’ordinador ens sembla prou correcta tenint en compte que les TIC afavoreixenn que el nen
  pugui treballar conjúntament amb la resta de companys. Com que no coneixem altres programes per adaptar els
  ordinadors als alumnes amb dèficit visual no aportem cap tipus d’adaptació.
  2. Pensem que ni ha de passar per davant ni tampoc ha de quedar-se a la cua ja què, tots tenen el mateix
  dret a utilitzar l’ordinador però, pensem que ha de ser la ONCE o l’escola, o bé, els pares (depenent de
  dels recursos econòmics que és disposin) qui ha d’aportar aquest ordinador a l’alumne.
  3. Creiem que l’ideal seria que l’alumne pugués disposar d’un ordinador portàtil per poder-ne fer ús en
  diferents situacions tant dintre com fora de l’escola.
  4. La postura del coordinador d’informàtica pensem que és lògica tenint en compte que segurament la
  dotació informàtica deu ser poca i tenir un ordinador “inutilitzat” encara la fa més reduïda però, em de
  tenir en compte que aquest alumne també ha de fer informàtica i, l’opció que hem apuntat en l’anterior
  pregunta ens sembla la més adequada.

 3. jgisber3

  1.-Trobem que l’adaptació és adequada tenint en compte el criteri del CREDAV. Hi ha també el Zoomtext.
  2.-L’alumne amb NEE ha de tenir prioritat per assegurar la igualtat d’oportunitats.
  3.-Es podria establir un accès amb perfil específic per aquest alumne; així igual podria utilitzar-se
  l’ordinador per aquest alumne o per qualsevol altre. Es podrien estrategies de treball col·laboratiu:
  per parelles, grup,… També cal demanar l’ordinador individualitzat, si pot ser a través dels serveis
  educatius. Caldria aprofundir en la possible col·laboració de la família.
  4.- Qué és una tasca que li pertoca al coordinador d’informàtica. Una altra cosa és si disposa dels
  recursos necessaris per dur-ho a terme i caldria demanar-los (temps, formació,…)

 4. ntena

  1- bé
  2- No té prioritat ni ha d’estar l’últim de la cúa, pensem que ha de ser el Departament que es faci càrrec de proporcionar tots els recursos necssaris per poder integrar nens amb NEE a l’escola ordinària.
  3. Desdoblament de grup a l’ hora d’anar a l’aula d’informàtica
  4. En certa manera té raó si no hi sobren ordinadors, s’hauria d’aconseguir un ordinador per ell.

 5. jfarnos

  Tal com comenta spuey, trobem que tant l’adaptació com els recursos son adequats. A més a més en podem fer una entrada d’usuari diferent fa que no hagi de ser cap problema l’atenció a Jonatan.
  Pel que fa al coordinador, l’unic problema que pot trobar-se és en cas de que el J hagués de compartir l’ordinador, però tampoc ha de ser un gran problema, també podem aprofitar per treballar altres continguts de caire actitudinal…

Deixa un comentari