IUFM de Perpinyà – Recursos de llengua

Presentació de recursos per treballar la llengua catalana

Espai LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social) http://www.xtec.cat/lic/

Instruments per a l’avaluació inicial de l’alumnat http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_aval_instruments.htm

Nivells de competència lingüística per a l’alumnat nouvingut A1 Usuari bàsic http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/documenta/nivell_inicial.pdf

Materials per treballar el nivell A1 http://www.xtec.cat/~bpalau2/material_nivell_a1.htm

Estratègies d’intervenció lingüística http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_estrategies.htm

El joc: recursos per incentivar l’ús de la llengua http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/joc/prof_lleng_joc.htm

Material multimèdia interactiu http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_multimedia.htm#expressio

Lectures adaptades: L’objectiu d’aquestes és ensenyar-aprendre estratègies de comprensió lectora i reforçar les estratègies de la descodificació. Els textos escollits són d’estructura simple i de llenguatge senzill. Aquestes lectures estan adreçades a alumnat nouvingut amb domini de les habilitats de descodificació.

LECTURES ADAPTADES

Text narratiu: L’Anna i el llapis màgic
Text instructiu: Fem una sardana de paper
Text descriptiu: Un lleó és un lleó

Comencem http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm

La Nadia i en Li: parlem, llegim i escrivim http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm

Les botigues: recull d’imatges per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes1.htm#botigues

112 accions: recull d’imatges per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes2.htm#accions

Jocs LIC (de llengua) http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_manipulable.htm

Xarranca: jocs per a l’aprenentatge del català oral per a nouvinguts http://www.entrecultures.org/04_calidos/04_xerranca.htm

Comencem a parlar http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/comencem/index.htm

Escola oberta: recull de pàgines de llengua i literatura catalana http://www.xtec.cat/recursos/catala/index.htm

Projecte col·laboratiu i d’intercanvi de materials http://www.xtec.cat/crp-alturgell/

Educació Infantil http://www.edu365.cat/infantil/index.htm

Educació Primària: llengua catalana http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/index.htm

I les MUD?

Webquests http://webquest.xtec.cat/enlla/

Videoteca digital http://www.xtec.es/videoteca/

Audiovisuals a l’abast http://www.edu3.cat/

Una altra presentació de recursos TIC a l’àrea de llengua http://www.xtec.cat/formaciotic/presentacions/llengua/

Més recursos TIC per a l’acollida lingüística de l’alumnat nouvingut http://www.xtec.cat/formaciotic/presentacions/acollida/

Banc de recursos de llengua http://www.xtec.net/~mmontene/web/7hivern.htm

Lectura eficaç http://www.xtec.cat/centres/a8027365/eficas/index.html

Separar paraules d’una frase http://www.genmagic.net/lengua4/lleng1c.swf

Frases sense vocals http://www.genmagic.net/lengua4/lleng3c.swf

Confegir paraules amb inicials de dibuixos http://www.genmagic.net/lengua3/ser9c.swf

Ortografia per al CI http://www.xtec.net/aulanet/ud/catala/ortografia/index.htm

Treball de diccionari http://www.grec.net/cgibin/esc003cl.pgm

És fàcil: quaderns d’autoaprenentatge tutoritzat

FACIL1

FACIL2

FACIL3

FACIL4

FACIL5

FACIL6

FACIL7

FACIL8

FACIL9

FACIL10

Unitats didàctiques de llengua per al suport lingüístic a l’alumnat d’incorporació tardana 

Quadern 1: Com et dius? som-hi1

Quadern 2: L’escola som-hi2

Quadern 3: La classe som-hi3

Quadern 4: Els colors som-hi4

Quadern 5: La família som-hi5

Quadern 6: El cos som-hi6

Quadern 7: Els vestits som-hi7

 Els 4 blocs

Bloc 1: La nostra escola – la nostra classe

Bloc 2: El nostre poble – el meu barri bloc2

Bloc 3: La meva casa – el meu pis bloc3

Bloc 4: Els animals bloc4

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *