IUFM de Perpinyà – Recursos de llengua

Presentació de recursos per treballar la llengua catalana

Espai LIC (llengua, interculturalitat i cohesió social) http://www.xtec.cat/lic/

Instruments per a l’avaluació inicial de l’alumnat http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_aval_instruments.htm

Nivells de competència lingüística per a l’alumnat nouvingut A1 Usuari bàsic http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/documenta/nivell_inicial.pdf

Materials per treballar el nivell A1 http://www.xtec.cat/~bpalau2/material_nivell_a1.htm

Estratègies d’intervenció lingüística http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_estrategies.htm

El joc: recursos per incentivar l’ús de la llengua http://www.xtec.cat/lic/centre/professorat/joc/prof_lleng_joc.htm

Material multimèdia interactiu http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_multimedia.htm#expressio

Lectures adaptades: L’objectiu d’aquestes és ensenyar-aprendre estratègies de comprensió lectora i reforçar les estratègies de la descodificació. Els textos escollits són d’estructura simple i de llenguatge senzill. Aquestes lectures estan adreçades a alumnat nouvingut amb domini de les habilitats de descodificació.

LECTURES ADAPTADES

Text narratiu: L’Anna i el llapis màgic
Text instructiu: Fem una sardana de paper
Text descriptiu: Un lleó és un lleó

Comencem http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm

La Nadia i en Li: parlem, llegim i escrivim http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm

Les botigues: recull d’imatges per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes1.htm#botigues

112 accions: recull d’imatges per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes2.htm#accions

Jocs LIC (de llengua) http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_manipulable.htm

Xarranca: jocs per a l’aprenentatge del català oral per a nouvinguts http://www.entrecultures.org/04_calidos/04_xerranca.htm

Comencem a parlar http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/comencem/index.htm

Escola oberta: recull de pàgines de llengua i literatura catalana http://www.xtec.cat/recursos/catala/index.htm

Projecte col·laboratiu i d’intercanvi de materials http://www.xtec.cat/crp-alturgell/

Educació Infantil http://www.edu365.cat/infantil/index.htm

Educació Primària: llengua catalana http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/index.htm

I les MUD?

Webquests http://webquest.xtec.cat/enlla/

Videoteca digital http://www.xtec.es/videoteca/

Audiovisuals a l’abast http://www.edu3.cat/

Una altra presentació de recursos TIC a l’àrea de llengua http://www.xtec.cat/formaciotic/presentacions/llengua/

Més recursos TIC per a l’acollida lingüística de l’alumnat nouvingut http://www.xtec.cat/formaciotic/presentacions/acollida/

Banc de recursos de llengua http://www.xtec.net/~mmontene/web/7hivern.htm

Lectura eficaç http://www.xtec.cat/centres/a8027365/eficas/index.html

Separar paraules d’una frase http://www.genmagic.net/lengua4/lleng1c.swf

Frases sense vocals http://www.genmagic.net/lengua4/lleng3c.swf

Confegir paraules amb inicials de dibuixos http://www.genmagic.net/lengua3/ser9c.swf

Ortografia per al CI http://www.xtec.net/aulanet/ud/catala/ortografia/index.htm

Treball de diccionari http://www.grec.net/cgibin/esc003cl.pgm

És fàcil: quaderns d’autoaprenentatge tutoritzat

FACIL1

FACIL2

FACIL3

FACIL4

FACIL5

FACIL6

FACIL7

FACIL8

FACIL9

FACIL10

Unitats didàctiques de llengua per al suport lingüístic a l’alumnat d’incorporació tardana 

Quadern 1: Com et dius? som-hi1

Quadern 2: L’escola som-hi2

Quadern 3: La classe som-hi3

Quadern 4: Els colors som-hi4

Quadern 5: La família som-hi5

Quadern 6: El cos som-hi6

Quadern 7: Els vestits som-hi7

 Els 4 blocs

Bloc 1: La nostra escola – la nostra classe

Bloc 2: El nostre poble – el meu barri bloc2

Bloc 3: La meva casa – el meu pis bloc3

Bloc 4: Els animals bloc4

Juguem amb les TAC

slide
http://www.slide.com/arrange?sk=13&tt=16&cy=bb&th=8

slideshare
http://www.slideshare.net/francescvilabatalle

esnips
http://www.esnips.com/

book cover
http://www.signgenerator.org/books/dummies/

clickcaster
http://www.clickcaster.com/

tuclip
http://www.tuclip.com/tuclip/

imagechef
http://www.imagechef.com/

software to play and have fun with
http://generatorblog.blogspot.com/

google maps
http://maps.google.es/

tagzania
http://www.tagzania.com/

panoramio
http://www.panoramio.com/

combinació de colors
http://kuler.adobe.com/

my forum
http://www.my-forum.org/

Reunió delegats/des EOI Girona

 Resum de la reunió:

1- Informació general curs 08-09:

– 25è aniversari de l’EOI Girona

– Aula Santa Coloma de Farners (5 grups d’anglès – 1r, 2n i 3r)

– Pla d’impuls de l’anglès (12 grups)

– 2870 alumnes matriculats

– 8 idiomes

– 46 professors

– 116 grups classe

– Horaris de 9 a 21h.

– Centre d’autoaprenentatge

– Aula d’informàtica

– Laboratori d’idiomes

– Cursos monogràfics

– That’s English

– Carnet escolar

– Sistema alerta SMS baixes professorat

– Eleccions Consell Escolar

2- Novetats curs 08-09: Nou currículum i nou pla d’estudis basat en el Marc europeu comú de referència per a les llengües http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/marc/index.htm

– Alumnes aptes a final de 2n rebran el certificat de nivell bàsic equivalent a l’A2

– Alumnes que superin la prova unificada de 3r rebran el certificat de nivell intermedi equivalent al B1

– Alumnes que superin la prova unificada de 5è rebran el certificat de nivell superior equivalent al B2

Informacions que cal tenir en compte:

Pla d’estudis http://www.xtec.cat/eoigirona/noupla.pdf

Certificats http://www.xtec.cat/eoigirona/noupla.pdf

Avaluació http://www.xtec.cat/eoigirona/oficials.htm

http://www.xtec.cat/eoigirona/normativa0708.pdf

Espai alumnat http://eoigirona.net/moodle/login/index.php

Pàgina web http://www.xtec.cat/eoigirona/

Consell escolar http://www.xtec.cat/eoigirona/consellescolar.htm

CAM http://www.xtec.cat/eoigirona/cam/cam.htm

Cursos monogràfics http://www.xtec.cat/eoigirona/monografics.htm

Pompeu Fabra de Salt

Nivells de competència lingüística per a l’alumnat nouvingut A1 Usuari bàsic http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/documenta/nivell_inicial.pdf

Els Plans Individuals Intensius http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_pii.htm

Instruments per a l’avaluació inicial de l’alumnat http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_aval_instruments.htm

M A T E R I A L S

Materials per treballar el nivell A1 http://www.xtec.cat/~bpalau2/material_nivell_a1.htm

Material multimèdia interactiu http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_multimedia.htm#expressio

L’edu365 http://www.edu365.cat/eso/acollida/index.htm

Miniunitats didàctiques http://www.edu365.cat/eso/acollida/totes.html

Comencem http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm

La Nadia i en Li: parlem, llegim i escrivim http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes3.htm

Les botigues: recull d’imatges per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes1.htm#botigues

112 accions: recull d’imatges per a utilitzar com a suport visual en activitats de llengua oral i escrita http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/professorat/prof_ori_propostes2.htm#accions

Jocs LIC (de llengua) http://www.xtec.cat/lic/nouvingut/alumnat/alu_mat_manipulable.htm

Xarranca: jocs per a l’aprenentatge del català oral per a nouvinguts http://www.entrecultures.org/04_calidos/04_xerranca.htm

Comencem a parlar http://www6.gencat.net/llengcat/publicacions/comencem/index.htm

Acollida.net http://www.xtec.cat/crp-alturgell/