PREPARACIÓN EN EL LABORATORIO DE UNA DISOLUCIÓN

PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 1.a) A partir de la disolución de un sólido en un líquido. Se desea preparar 250 mL de disolución 0,3 M de cloruro de sodio….

General

QUÍMICA QUANTITATIVA

  HIPÒTESIS D’AVOGADRO Hipòtesi segons la qual, en condicions idèntiques de pressió i temperatura, volums iguals de gasos diferents contenen el mateix nombre de molècules. UN MOL MASSA…

General

DINAMICA

LLEI DE NEWTÓN Primera llei = Un cos roman en repòs o es manté en moviment rectilini uniforme si no hi actua sobre ell cap força, o bé…

General

EXEMPLES DE REACCIONS QUÍMIQUES TEMA 6

DIA 1 1-ELS ÀCIDS Són sustàncies químicas que tenen unes característiques: tenen sabor agre dissolen els metalls apareix un color característic amb in indicador, amb fenoftaleina=incolor, tornasol= vermell…

General

TREBALL I ENERGIA TEMA 11

DIA 1 1-ENERGIA És una magnitud escalar, no depen de la direcció i és mesura en joules(J) o en calories     1 cal=4,18 J. La energia és una…

General

REACCIONS QUÍMIQUES TEMA 5

DIA 1 1-COM ES PRODUEIX LA REACCIÓ QUÍMICA (p.95) Una reacció química es un procés en el qual unes substàncies (reactius) es transformen en unes altres (productes). Para…

General

FORCES EN ELS FLUIDS

DIA 1 1-QUÈ ÉS UN FLUID? Un fluid és un cos on les partícules canvien de posició fàcilment. Una característica important dels fluids és la densitat que és…

General

COMPUESTOS OXIGENADOS

DIA 1 1-COMPUESTOS OXIGENADOS Son aquellos compuestos orgánicos que poseen oxigeno. Hay diferentes grupos funcionales 2-ALCOHOLES Un alcohol es un compuesto orgánico que en su cadena tiene el…

General

El mundo del carbono

1-¿Quien es el carbono? 2-Formas alotropicas del carbono (p.74) Las formas alotrópicas del carbono són diamante, grafito, carbonos amorfos , fullerenos y grafenos. El grafeno un material revolucionario:…

General

El atomo

Modelo atómico [youtube]https://youtu.be/KhNHKg60p7g[/youtube]   Los atomos y sus electrones [youtube]https://youtu.be/-6PpDBTyZ28[/youtube] Orbitales atomicos [youtube]https://youtu.be/ZxG_nxBhRD8[/youtube] Formas orbitales [youtube]https://youtu.be/p983GOJAtFQ[/youtube] Leptones són electrones [youtube]https://youtu.be/zGxydWm3Sl4[/youtube] quarks [youtube]https://youtu.be/WMmxuo4FEC8[/youtube] Forma original de aprender la tabla…

General