TREBALL DEL LLIBRE “EL CONSOL DE LA FILOSOFIA”

 TEMES RELACIONATS AMB ELS CAPÍTOLS:

Sôcrates:

– La recerca de la veritat

-El valor de les conviccions

-Viure amb sentit o sobreviure?

– Es pot posar en dubte el consens social?

-Crítica a la idea de normalitat.

-El diàleg i els arguments contra el “sentit comú”.

– La raó, el diàleg, els conceptes i al veritat.

– Importància d’exercitar la raó per poder viure bé (èticament)

– la maièutica.

– Democràcia, majories versus veritat i raó.

– El valor de l’autocrítica.

-Una opinió val per les raons que la sustenten, no per la quantitat de gent que la defensa.

– Ni la popularitat dóna la raó, ni l impopularitat la treu.

EPICUR

-Felicitat (eudemonia) i ataraxia

-Que significa per Epicur l’hedonisme; que sol significar avui en dia.

– La raó contra la intució.

– La filosofia té com a missió ajudar-nos a ser feliços.

– Què es la felicitat per Epicur? com s’aconsegueix?

– Què és la infelicitat’ què la causa? com s’evita?

-Desig, frustració i felicitat.

-Consum, materialisme i felicitat.

– El capitalisme: gestiona la satisfacció o la insatisfacció del consumidor?

– El desig ens esclavitza.

-Volem realment una felicitat com la d’Epicur? Què en dirien els autors del romanticisme literari?

A. El llibre d’Alain de Botton “El consol de la filosofia”, consta de sis capítols dedicats respectivament a Sòcrates, Epicur, Sèneca,Montaigne, Shopenhauer i Nietzsche.

Els alumnes formaran equips de treball de 5/6 alumnes (segons el curs). Els equips presentaran els capítols a classe seguint sempre el mateix esquema:

1. Context històric de l’autor.

2. Trets biogràfics de l’autor

3. Exposició de la temàtica del capítol: en cap cas anar seguint monòtonament el que es diu plana a plana. Cal fer un esquema del contingut tractat per l’autor al capítol i preparar la seva exposició de forma clara i ordenada, que no necessàriament vol dir en l’ordre exacte de la narració. En aquesta exposició es pot dir més que el que diu l’autor i fer referència a la filosofia de l’autor més enllà dels fragments escollits.

4. Conclusions obtingudes pel grup a partir del treball del capítol. Temes per debatre a classe.

5. Col·loqui.

6. Lliurament del full d’autoavalució facilitat pel professor.

B. Orientacions per la lectura.

Abans de llegir el capitol estaria bé fer un cop d’ull a l’enciclopèdia, al llibre de filosofia de segon o a la wikipèdia, sobre l’autor i la seva època.

Un cop fet això iniciem la lectura. No podem anar llegint i ja està. Cal anotar els conceptes que no entenem, els temes que van sortint… Es pot subratllar, escriure al marge o, si som polits ,i no volem embrutar, prendre notes en una fitxa, en una llibreta, etc. En acabar la lectura de cada capítol he de disposar d’un breu esquema del seu contingut i dels conceptes fonamentals que hi apareixen.

Finalment estaria bé disposar d’una llista de temes d’actualitat relacionats amb els temes plantejats a cada capítol.

B. Calendari exposicions aproximat:

Cap I 25 de gener

Cap II 8 de febrer

CAP III 15 de Febrer

CAP IV 22 de febrer

CAP V 29 de febrer

CAP VI 7 DE MARÇ

C. El dia de les exposicions, els alumnes que no fan l’exposició lliuraran al professor un esquema del contingut del capítol i tres preguntes a fer al grup que exposen. Es lliurarà en net, com una feina de classe.

D. Avaluació negativa

El treball en grup requereix compromís. L’alumnat que no es presenti a l’exposició o que no faci el treball corresponent en el seu grup tindria una avaluació negativa de forta repercusió a la nota. Excepcionalment, aquells alumnes que pel motiu que sigui no es vegin capaços d’assumir el compromís, cal que ho comuniquin al professor, que els assignarà una tasca alternativa de tipus individual.

GRUPS:

1A3

GRUP 1

CAPII DILLUNS 1

Laura Ruiz

Judit Torrents

M.Reyes

M. Villavicèncio

Samuel

GRUP 2 A. CAP III DV 15/dillluns 18

Mia

M. Ortega

J.P Mater

Ruben

Kolia

Grup 3 CAP IV

C.Ruiz

C. Gayo

Irene Urquízar

Jose Pérez

Ana Soto

València

GRUP 4 CAP V

A. Luque

R. Martínez

M. Umpierrez

H. Sánchez

Carlos Sanchez

GRUP 5 CAP VI

M. Vallès

Laura Van d.B.

X. Sanz

Jordi Ripoll

Daiana Aleyen

GRUP 6 CAP I 1 DE FEBRER.

A. Moreno

Aroa

Ester Mestres

Pawlowsky

Martí Bartrà

PRIMER C DE BATXILLERAT

GRUP 1 CAP 1 FET

Agustin, Dan, Leon i Xènius.

Grup 2 dimarts 12

Laura Alonso,Gemma de Ramón,Iris Esteban,Liliana Galvany,Clàudia Rovira,Enoc Sánchez

GRUP 3 Cap III

Maria Ortiz
Laura raspall
Mireia Rios
Natalia Rodriguez

Xavier Gil

Deixa un comentari