Com preparar els exàmens

Els exàmens no es fan només per posar nota:  també és una forma de consolidar coneixements i obligar-nos a recapitular el que hem estudiat i autoreflexionar sobre què entenem i què no, quins problemes tenim i que cal millorar. Són una eina que ens pot ajudar a millorar, si els prenem com un repte personal i de vegades tenen la virtut de fer-nos tocar de peus a terra. Per tant, com sóc un/a bon estudiant…

1. Comprobo quina matèria entra a l’examen: comparo els meus apunts i els capítols treballats del llibre. Això es millor fer-ho amb un company/a, així també comparem apunts i feines fetes. Fem una llegida als apunts i al que entra del llibre.

2. Tinc clars els temes tractats i els seus apartats.

3. Reviso els materials extres que s’han treballat i els relaciono amb els temes tractats i els seus apartats.

4. Reviso les activitats realitzades (exercicis escrits, exercicis fents en comú a classe, materials audiovisuals,etc.) i els relaciono amb els temes tractats i els seus apartats.

5. Reviso els conceptes filosòfics centrals de cada tema: els  treballats al llibre i els treballats a classe, que el professor ha anat apuntant sempre al marge de la pissarra i ha definit a classe. Sé definir-los amb les meves paraules de forma clara i comprensible?

6. Repaso les activitats del llibre que no s’han fet: això em donarà una idea del nucli de la temàtica i de posibles preguntes que em puguin fer.

7. Amb un company/a intento averiguar totes les preguntes que poden fer-me a l’examen: veuràs que no són tantes com sembla. Un cop localitzades les formulo de diverses maneres: tot això es pot fer oralment.

8. Em faig breus esquemes de les respostes de les preguntes: pot ser totalment en esborrany, es tracta d’assajar les respostes, descobrir l’ordre en què cal argumentar, els conceptes que no ens podem deixar…

9. Recordo les habilitats bàsiques que hem treballat i si no tinc les idees clares repaso la documentació que hi ha en aquest mateix portal:a) Trobar el tema i la tesi o tesis principals d’un text; b)expressar amb les pròpies paraules la idea o idees centrals d’un text;b) Definir  conceptes amb brevedat i precisió segons les pautes donades a classe;c) Fer esquemes i resums d)Elaborar respostes a preguntes sobre les temàtiques treballades a classe, normalment posant en relació els aspectes que més fàcilment es poden relacionar o contraposar… per fer-ho puc repassar les activitats realitzades o treballar les que han quedat pendents del llibre.

10. Recorda que abans d’elaborar la resposta  una pregunta, cal pensar que anem a dir. És una bona idea escriure en un paper paraules i conceptes que podem relacionar amb la pregunta (brain stroming) i fer un breu esquema en brut de les parts de la nostra resposta: ens ajudarà  ordenar les idees i el text.

11. Recorda que molt sovint el procés de redacció d’un tema consisteix, en gran mesura en introduir una idea, un concepte, explicar-lo i donar un exemple del que hem dit. Si la nostra resposta està argumentada amb claredat, això ho anirem fent pas a pas, amb cada idea(argument) que introduïm. Pensar en això, pot ajudar-nos a redactar amb un cert ordre i claredat: cal evitar només donar exemples i no explicar les coses, usar conceptes sense definir-los,argumentar sense ordre, anar amunt i avall de les idees a destemps.

12. Quan fem un tema, caldria que una persona que no hagués estat a les nostres classes pogués llegir-lo com un text amb sentit per ell mateix: mai suposis que qui llegeix “ja ho entén”

13. En el cas que es demani la teva opinió sobre un tema, sobre un text, etc., recorda que cal evitar l’opnió de gust (m’agrada, no m’agrada…) i centrar-se a donar arguments a favor o en contra del que es plantegi, o, perquè no, a favor i en contra, buscant finalment la nostra posició més o menys definida sobre el temai els arguments que hem desplegat.

12. Un examen no es prepara en 1/2 HORA!

Deixa un comentari