05.-Una trajectòria de 40 iniciatives en 40 anys.-

Anàlisi del context social, polític, cultural i econòmic.-

A.- Lluita pels ideals de la plena llibertat d’expressió per la pau i la no violència com a eina per a construir dia a dia la convivència democràtica activa.

En el 2011 es repeteixen models semblants al 1968 i al 1976, la diferència està en què en els anys del segle XX es demanaven drets democràtics de llibertats i de representació política, ara es demana un canvi del sistema democràtic que estigui més al servei de la ciutadania i menys pels poders especulatius econòmics en defensa dels drets humans i dels serveis públics.

La meva trajectòria comença en 1973, ara fa 40 anys. Vaig optar per aprendre català en un curs clandestí. El fet de poder assistir tenia implicat el compromís de silenci per la por a la denúncia al professorat que impartia el curs.-

01.- Primera iniciativa. En 1973 vaig participar en cursos clandestins de català. Enguany es compleix 40 anys.

02.- La segona va ser el 1975 en iniciar el meu diari personal

03.- En 1976, ara fa 36 anys en potenciar la revista catalana, clandestina i de plena llibertat d’expressió l’ Això… Aleixarenc en el poble de l’Aleixar.

04.- El 1977 col.laboro en la iniciativa de la primera cavalcada de Reis i en el primer aplec de sardanes de l’Aleixar

05.- Després en 1980 en la lluita contra l’analfabetisme en el servei militar a Madrid,

06.- En 1982 inicio el procés en defensa de la llengua en el món sindical i en el treball per a la cohesió i la comprensió del català com a llengua vehicular. En 1983 aconsegueixo el diploma de mestre de català.

07.- En 1985 en la difusió i el compartir experiències pedagògiques, aquest mateix any inicio la tasca formativa i d’investigació pedagògica i innovació en els ICES i en els jocs didàctics, Escacs Digital.

08.- En 1986 posem en marxa l’associació CERADAI, la primera iniciativa de personalitat jurídica associativa.

09.- En 1987 em comprometo en el món sindical a favor de la democratització, de la catalanització dels mitjans de comunicació i en l’animació a favor de la Normalització Lingüística,

10.- En 1989, iniciem l’agenda pública CERADAI en els programes de ràdio a les emissores municipals de Tarragona i organitzo els primers actes culturals al Priorat.,

11.- En 1990 el primer simposi sobre la integració escolar de Catalunya, amb el suport de la CIRIT en espais cedits de la universitat UB de la ciutat de Tarragona,

12.- En 1990 escric el primer article en una publicació de l’Institut d’Estudis Catalans sobre el seguiment dels progressos de l’alumnat, el mètode DAI.

13.- En 1995 inicio el primer curs de formació CERADAI de les produccions que feia en el camp pedagògic, que es porta a terme fins l’actualitat.

14.- En el 2000 la UNESCO ens reconeix com a institució i com assessor en les seves Xarxes Associades.

15.- Entrem com a membres adherits a la Federació Catalana de Voluntariat Social i passo a ser vocal de Tarragona.

16.- En el 2002 entro en relació amb el Consejo Escolar del Estado,

17.- En el 2004 em reconeixen la tasca duta a terme en la consultora internet i la hipòtesi de Decisiologia al Perú pel Consejo Iberoamericano.

18.- Tot seguit en el 2005 les formes d’avaluació ràpides,

19.- En el 2006 el relat oral de la Ment Fràgil.

20.- En el 2007 organitzo la primera trobada de professorat i famílies, és el primer EDUcre@, en el 2008 la primera EDUcert, trobada de professorat sobre produccions cooperatives creatives, en el 2009 exposo ECONOS, és una escola de mares i pares per competències bàsiques ja iniciada l’any 2007 en el centre cívic de Torreforta.

En el 2010 les primeres jornades RIMAD, en el 2011, hem posat en marxa COOPERIS i vaig organitzar les jornades REMEIS als aprenentatges.

En aquest procés valoro la solidaritat i el goig pel treball de Josep Maria Tarrasa, les aportacions per a comprendre la banca i el treball ètics i el voluntariat d’Arcadi Oliveres, els paradigmes del judici moral de Koklberg i de la creativitat de Kieran Egan i la visió de les competències en educació i en ensenyament d’Antoni Zabala.

B.- LES PRINCIPALS REIVINDICACIONS

Més eficàcia en comunicació digital, denunciar webs i blocs que ofereixen la comunicació i que pressumeixen atencions que no fan mai tant de polítics com d’altra mena, sols s’aprofiten per sortir els diaris i per fomentar la fama.

Presentar propostes i provocar actes mentals per la pau, denunciant creences, prejudis i supersticions que posen barreres en les decisions i perjudiquen a les persones.

Plantejar alternatives constructives i pacifiques a favor de les competències humanes en benefici de l’interès general.

Proposar actes per al desenvolupament de la plena llibertat d’expressió, primer pas per a la pau i la imprescindible convivència democràtica activa i per la inclusió social.

La propera revolució pacífica estarà en els actituds de la ciutadania i en obrir camins a la seva participació, col.laboració i cooperació en els diversos àmbits de la seva vida

Explicar oralment VIATGEM AL NOSTRE PLANETA IMAGINARI SP2, ENVERS LA CATALUNYA 2016, per a fomentar la creativitat repecte a nosaltres mateixos i al nostre entorn.

C.- Historial de les 36 iniciatives ciutadanes.-

2011, Ferran, l’autor celebra 36 anys d’iniciatives tots P.L.E.G.A.T.S., amb 36 iniciatives per la plena llibertat d’expressió amb ganes d’acollir-les amb tots els sentits. També en 2011 vàrem celebrar els 25 anys de CERADAI de Catalunya.

Amb anterioritat, l’any 2004, es va presentar el primer esborrany del primer projecte del joc CERADAI i en la seva aplicació i evolució en el 2011 ha esdevingut els EDU.Curts http://blocs.xtec.cat/educurts/, després denominat Tríbol http://blocs.xtec.cat/tribol/ i més tard el joc TríSbol. http://blocs.xtec.cat/trisbol/

Avui per avui és el +3B, la dinàmica mental creativa de jocs cooperatius.

Amb anterioritat en el 2007 vàrem celebrar jornades inspiradores com  la jornada EDUcre@, en el 2008 la jornada EDUcert, 2009 ECONOS, 2010 les jornades RIMAD i 2011 les jornades REMEIS.

Anem a veure les 40 iniciatives per a tots P.L.E.G.A.T.S. són:

1.- Inicio el primer curs de català de forma clandestina

2.- Inicio el primer diari personal

3.-  Impulso la revista clandestina catalana Això..Aleixarenc (XI-1976), l’edició mensual durà tot l’any 1977  i dos números més, un en 1978 i l’altra en 1979. Total 14 números.

4.- Presento el programa cultural en el Club de joves per l’Aleixar ( febrer-1977) i assumeixo per un any la presidència fins el 1978.

5.- Impulso el congrés de la joventut L’Aleixar  (març, 1977). Consistia amb unes reunions periòdiques de caràcter assembleari que tenien per finalitat la crítica, l’autocrítica i el plantejament d’iniciatives culturals i en la defensa del català del poble. Teniem una senyera amb el rètol: Congrés de la Joventut NAP de l’Aleixar

6.- Promoc una reunió d’entitats en pro del congrés del Casal aleixarenc, juny 1977, la iniciativa consistia en promoure reunions amb les entitats del poble a la fi de celebrar en un congrés una unitat plena de totes les entitats del poble. Es van celebrar dues reunions plenàries.

7.- Impulso el programa d’alfabetització d’adults ALBAIN, Colmenar Viejo (febrer, 1980). Trobant que el servei militar era absolet i hi havia un gran nombre de reclutes segons les lleves d’analfabatisme funcional i sense graduat escolar EGB. Vaig endagar una campanya per a promoure l’alfabetització i la conscienciació que el servei militar era una ocasió per aprendre el que es pugui, evitar prerdre el tamps en activitats absoletes i que quan tornessin a la societat promoguessin la dissolució d’aquesta pràctica sense cap sentit.

8.- Col·laboro en l’alfabetització en la Direcció Programa Extensió Cultural, Colmenar Viejo (gener, 1981), acabat professorat d’EGB segueixo estudiant el  3er de pedagogia pont, en l’assisgnatura de  pedagogia experimental, dissenyo un sistema d’alfabetització funcional ALBAIN (Alfabetització Bàsica Inicial) fonamentat amb Paulo Freire per un costat es tractava de conscienciar per la democràcia i per una societat en pau sense servei militar obligatòri i millor de cap mena, per l’ensenyament del català entre persones del territori de parla catalana i l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura utilitzant la premsa i la màquina d’escriure, s’aprenia a escriure en lletra de pal. En la resta d’alumnes sense graduat escolar s’intentava que el puguessin aprovar i treure’s el títol.

9.- Passo les oposicions EGB com a professor de Matemàtiques i Ciències Naturals i poso en marxa el projecte aula rural Domenys (curs 1981-82, Sant Jaume dels Domenys), experiència que la presento al premi Josep Pallach 1982, “experiències educatives i recursos culturals”.

10.- Impulso el programa Educació Especial per a la integració escolar (1984, Constantí), comporta la presentació en la mostra nacional d’experiències didàctiques de l’ICE- Universida de Zaragoza sobre el joc Escacs Digital. Participo en el premi Josep Pallach.

11.- Participació en el simposi UB-Tarragona amb un cartell, poso en marxa el primer projecte el Programa de Taquitoscòpia Estimuladora PTE finançat i reconegut per l’ICE-UB curs 1985-86, París, beca sobre Alliance française i estudi del sistema educatiu francés (estiu de 1985), el simposi IPED comunicació sobre. “ La deficiència mental lleugera i els nivells psicodidàctics (1985),

12.- Participo en el premi Serra i Moret “Civisme educatiu i acció integradora” (gener,86), Participació en les jornades de Tortosa (maig 86), presentació a l’escola Ciutat de Reus de CERADAI (principis de juliol) en l’escola d’estiu de mestres i constitució jurídica (31-juliol, 1986),

13.- 1987. Iniciatives de projectes ICE-UPC sobre innovació de les matemàtiques (1987), dels cicles instrumentals (1988) i dels factors cognitius i afectius (1989), dels recursos (1991). Cunit primera xerrada sobre participació electoral sindical (1987).

14.- Elegit secretari de la primera Junta de Personal DNU de Tarragona (1988-1990), participo en la trobada de poetes de les Cooperatives i caixes rurals a Reus (1988),

15.- Inici agenda pública CERADAI, la Bisbal de Falset (06-01-1989), inici del meu primer programa a ràdio Sant Pere i Sant Pau (febrer-89), primera trobada toponímica comarcal (Cabacés, 25-06-89) i inici del meu programa de ràdio a la ràdio Fòrum (setembre-89).

16.- Primer simposi CERADAI amb el suport de la CIRIT sobre la integració escolar de Catalunya (Tarragona, 1990),

17.- Segon simposi CERADAI amb el suport de la CIRIT sobre recursos i materials curriculars. Tarragona 1991,

18.- Publicació del Mètode DAI per la SCP, filial de l’Institut d’Estudis Catalans (1992), inici de la campanya per a donar-lo a conèixer i a compartir en les aplicacions metodològiques.

19.- Primer curs CERADAI amb reconeixement oficial del Departament d’Ensenyament, participo en el tribunal d’Ascó sobre la Llar d’Infants municipal (1995),

20.- Publico l’APCIISE la distància entreinformar-se i decidir-se per la SCP, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, 1996;

21.- Elegit delegat de prevenció (1999), promoc xerrades sobre salut laboral i de la ciutadania.

22.- Adherits, associats i cooperants reconeguts per la UNESCO (2000), participo com assessor en assemblees de la (xarxa d’escoles associades de la UNESCO (XEAUC).

23.- Ingressem en la Federació Catalana de Voluntariat Social (2001), coopero amb la Junta Territorial de Tarragona i Terres d’Ebre fins avui  i participem amb projectes socials puntuals.

24.- Formo part com a suplent del Consejo Escolar del Estado (2002) i defenso en febrer de 2003 les necessitats educatives lingüístiques versus a la catalogació equivocada d’estrangeria. Hi han molts espanyols que no saben català i per tant tenen les mateixes necessitats educatives lingüístiques que per exemple els hispanoamericans.

25.- Inici de la feina com a EAP (set. 2003). Reconeixement honorífica a Lima per l’aportació de Decisiologia i per la teoria del risc i dels nombres decisoris a la comunitat internacional (maig 2004) , celebració dels 15 anys d’agenda pública CERADAI a l’Auditori de Caixa Tarragona (05-11-04);

26.- Elegit jutge de pau suplent de Cabacés, ingresso a la Societat Catalana en Pro de la Justícia SCPJ i inicio els cursos de formació en el C.E.J.F.E. (set- 2007), celebració de la jornada EDUcre@ a la sala Santiago Costa de la Diputació de Tarragona, premi micro al meu programa “Sp2”, (XII-07)

27.- Inicio els programes de ràdio Falset (X-08), organitzo la jornada EDUcert a la sala d’actes del Museu d’Art Modern de la Diputació de Tarragona, 25 aniversari de la mort de Modest Gené al Centre de Lectura de Reus, (XI-08), 26.- Inicio el curs telemàtic D.I.E.E., 2009, avui per avui el D.I.E.E. és un dels cursos cooperatius de formació permanent del professorat del Departament d’Ensenyament, la jornada ECONOS a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona, ingresso a Territoris Creatius.

http://www.territoriscreatius.cat/usuarios/detall/162/josep-maria-ferran-torrent

28.- En marxa el primer ICEbergs a l’EAP (2009). És una llicència que combina els entorns laboral i del voluntariat. Promoc les primeres jornades d’estudi de la Baronia de Cabacés amb actes a tres pobles del Priorat (Cabacés, El Lloar i el Masroig)

29.- Iniciativa a presentar-se a premis el Balcó com a estímul, les jornades RIMAD (2010) després en 2011 al Balcó i Memorial per la Pau, les jornades REMEIS a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona. Promoc en el CEP-CERADAI el primer curs de la Memòria Històrica del Priorat i la primera trobada de persones i entitats del Priorat a Bellmunt del Priorat (XII-10)

30.- Voluntariat per la llengua, dos cursos que aplico el 3B en les converses orals, iniciem els viatges per la llengua i per la pau dins del Territori de Parla Catalana i en actes públics, mentals per la llengua i per la pau 2010-11 i 2011-12, formo part part com a vocal de la Junta de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana ( febrer, 2010).

31.- Presentació en maig del 2011 de la tesi dels Canvis Mentals Globals a l’Institut d’Estudis Vallencs, més tard denominada Canvi Ment.@lt.

32.- Constitució de COOPERIS a l’arxiu comarcal de Reus (27-04-11), Presentació de COOPERIS en el Fòrum del Consell Audiovisual de Catalunya (15-06-11) i execució del projecte NADAR març-juny 2011, www.cooperis.cat

33.- Primer taller de tres sessions a l’Associació Down de Tarragona, presentant els Remeis el Full de Ruta en Família i el Karpeta.fils a Reus,

34.- Iniciativa a l’estiu 2011 de celebrar 35 anys d’iniciatives amb 35 iniciatives Tots PLEGATS, actes públics al Priorat sobretot al Lloar i els 25 anys de la fundació de CERADAI.

35.- Jornades Remeis a l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona i en els estudis de ràdio sant Pere i sant Pau de Tarragona, participen 10 associacions, 15 professionals i  de 32 docents i superen el curs amb certificació 22. Després esdevindran a ser les jornades Cooperis.

36.- Creació, registre i publicació del TríSbol i del TreSbol, l’ADN dels jocs comunicatius, creatius i cooperatius (30-12-11).-

37.- Elaboració del + 3B com a resultat de la investigació psicosocial en l’aprenentatge autònom. El 3B, ADN dels jocs cooperatius creatius. Difusió en la primera fase en el 3B Full de ruta 2012, organització de les VI  jornades Cooperis, presentació en societat, en associacionisme, en ensenyament i en el món laboral i en el camp de la investigació psicosocial del 3B. Acceptació de la iniciativa de ser candidat al premi memorial per la pau, 15.06.12 per aconseguir fons per a l’edició gratuïta del 3B. Informe final a la UNESCO. El 3B també és patrimoni immaterial.

38.- Constitució del primer Club 3B Catalunya a Tarragona ( Ateneu, Biblioteca Pública, Kesse…), el segon al Priorat (Falset- serra de Montsant) més concretament a Cabacés. I el tercer a l’institut Antoni de Martí Franquès de Tarragona. En marxa Pla d’atenció a  la Gent amb més edat: trobades de reflexió, vivències, estar en el món sense ser del món i Mem.RadiOral: Memòries Orals Radiofonitzades i Curts Video.FotOrals, amb reconeixement de recerca local i investigació psicosocial.

39.- Constitució de la 3B. Federació de 3B.Clubs

40.- Iniciativa del primer congrés de cooperació educativa ciutadana en 2013.-

Text tancat el dia 15 de juny de 2013.-