Exili ’09: Un treball de memòria i historia dels alumnes de 2on de Batxillerat de l’IES Viladecavalls

Treball de síntesi i recerca sobre la vista als espais de l’exili català republicà

1.      El treball a realitzar serà una nota més del 2on. trimestre

2.      Es farà per parelles

3.      Es realitza sobre un aspecte de l’exili i aquest vindrà determinat pels professors amb l’acord dels alumnes.

4.      Es podran realitzar un treball d’entrevista a persones que hagin viscuts aquest fets històrics: final de la guerra Catalunya i/o exili,

5.      El treball tindrà una part d’història passada i una altre si es el cas d’història present. Si per exemple treballem la Maternitat d’Elne, caldrà fer la seva història, però alhora també mostrar la seva evolució i l’actualitat: com està? Què es fa en aquest lloc ara?, etc.

6.      Consisteix en realitzar una breu síntesi de com a mínim un text d’una pàgina (a 1,5 espais) i com a màxim tres. Entre tres i cinc imatges (intercalades en el text o no). Un apartat de bibliogràfic i un altre d’enllaços d’interès sobre el tema treballat i algunes fotos comentades sobre la realitat actual dels llocs treballats. Contingut: 1. Síntesi 2. Fotografies 3. Bibliografia 3. Enllaços.

7.      La data de lliurament serà abans del dia 15 de març.