1.0. Què és això de “cultura” i “valors ètics”?

Què és un valor?

Un valor és la qualitat o conjunt de qualitats que fan que una persona o una cosa sigui preuada, que valgui. No s’ha de confondre ‘valor’ amb ‘gust’; per exemple, la preferència del menjar salat respecte al dolç o a la inversa no és un valor, és un gust personal. Els valors, per tant, no són relatius, no depenen de gustos personals, sinó que són universals.

L’escala de valors

Ara bé, sovint l’escala de valors pot variar en funció de les circumstàncies personals de cadascú. Per exemple, una persona empresonada valorarà molt més la llibertat que una persona lliure. La llibertat és un valor universal però ocuparà un lloc més amunt o més avall en la nostra escala de valors segons les nostres circumstàncies a la vida. I així amb tots els valors.

Valors falsos

Sovint pot passar que valorem coses que potser no tenen tant valor com ens pensem. Per exemple, tots sabem que hi ha or de veritat i or fals, d’aquí la frase ‘no tot el que brilla és or’. Per tant ens cal sempre fer autocrítica i revisar la nostra escala de valors, assegurar-nos que no estem dedicant els nostres esforços i la nostra vida a coses mancades de valor.