Els filòsofs

Els filòsofs grecs eren savis que utilitzaven la raó per a entendre el món que els envoltava. Pensant sobre coses concretes que veien al seu voltant extreien els principis universals que hi havia al darrera. Ara bé, apart de la raó, aquells filòsofs utilitzaven també altres pràctiques espirituals, ja que, si no, la raó quedava deslligada del cor. Veurem per exemple com parlaven de purificar l’ànima o d’educar el desig.