Daily Archives: 29 gener 2011

PREINSCRIPCIONS CURS 2011-2012

pen1
EL TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ SERÀ DEL 14 AL 25 DE FEBRER
Documentació necessària per a la preinscripció:
– Original i fotocòpia de llibre de família (alumne/a)
– Original i fotocòpia del DNI o passaport del pare i la mare o tutors legals
– Original i fotocòpia de la TSI (tarjeta sanitària individual)
– Original i fotocòpia del carnet de vacunes o un certificat del metge
– 4 fotos de carnet
– Full d’empadronament si l’adreça no coincideix amb la del DNI (només en cas de manca de places)