Monthly Archives: maig 2014

BEQUES I AJUTS PER INFANTS!!!

Pl. Catalunya, s/n – 08398 Santa Susanna

Tel. 93.767.84.41 – Fax 93.767.87.50

E-mail: ajuntament@stasusanna.org

Web: www.stasusanna.org

 

Regidoria Benestar Social

 

 

PERÍODE DE SOL·LICITUD DE BEQUES

I  AJUTS  PER INFANTS

 

 • Beques de menjador escolar
 • Ajuts econòmics per llibres – curs 2014 /15  

  És necessari demanar dia i hora

  als Serveis Socials de Santa Susanna del 27 de maig al 12 de juny

  de dilluns a dijous de 9h a 14h.  Telèfon : 937678441

   

  INFORMACIÓ BECA DE MENJADOR

   

  Beneficiaris: Nen/es empadronats a Santa Susanna que cursin segon cicle d’educació infantil , primària  o secundaria obligatòria.

   

  Llindar econòmicsegons nombre de membres de la unitat de convivència:

  2 membres  :  13.451,60€                    4 membres  :  16.451,60€                     6 membres  :  19.451,60€

  3 membres  :  14.951,60€                    5 membres  :  17.951,60€                    7 membres  :  20.951,60€

   

   

  DOCUMENTACIÓ A  PORTAR         

   

 • Fotocòpia dels DNI o NIE o Passaport de tots els integrants de la unitat de convivència.
 • Autorització per consultar la situació econòmica relativa a la unitat familiar a l’ Agencia Tributaria, signat per tots els membres que conviuen al domicili. (Imprès facilitat a l’ Ajuntament)
 • En cas de separació, fotocòpia de la sentència judicial (apartat pensió d’aliments).
 • Carnet de família monoparental / família nombrosa (si és el cas).

 

 

 

INFORMACIÓ BECA LLIBRES ESCOLARS

 

L’ Ajuntament de Santa Susanna obre convocatòria per ajuts de llibres de text per a nens/es que estiguin cursant Educació Infantil (2n cicle), Educació Primària o Secundària obligatòria.

 

DOCUMENTACIÓ A  PORTAR

 

 • Fotocòpia dels DNI o NIE o Passaport de tots els integrants de la unitat de convivència.
 • Ingressos dels últims sis mesos abans de presentar la sol·licitud dels majors de 18 anys del nucli de convivència: nòmina , pensió, subsidi d’atur, etc. En cas de no percebre cap ingrés, serà necessari aportar el certificat negatiu d’ingressos de l’OTG – INEM(Pineda) i declaració jurada d’ingressos.
 • Fotocòpia dels extractes bancaris (últims 6 mesos) de tots els comptes.
 • En cas de separació, fotocòpia de la sentència judicial (apartat pensió d’aliments).
 • Carnet de família monoparental / família nombrosa (si és el cas).