Monthly Archives: setembre 2012

BEQUES DE LLIBRES ESCOLARS

TERMINI: Del 3 al 30 de setembre del 2012
Persones destinatàries:
– Famílies amb situació econòmica desfavorida que tinguin fills i filles entre 3 i 16 anys, que cursin educació infantil de segon cicle, primària i/o secuncària obligatòria.
Requisits d’accés:
– Famílies empadronades a Santa Susanna que tenen fills matriculats a les escoles del municipi.
– Complir amb els criteris econòmics d’ingressos mensuals estipulats per l’Ajuntament de Santa Susanna.
– No haver demanat la beca de la Generalitat que es tramita des de l’escola.
– No tenir els llibres pel curs 2012-2013.
Per a més informació, adreceu-vos al Departament de Benestar Social de l’Ajuntament de Santa Susanna.

REUNIONS D’AULES (inici de curs)

Reunió pares

Dilluns 17 de setembre (de 12’15h a 13h) Reunió de 5è i 6è
Dimarts 18 de setembre (de 12’15h a 13h) Reunió de P-4
Dimecres 19 de setembre (de 12’15h a 13h) Reunió de 4t
Dijous 20 de setembre (de 12’15h a 13h) Reunió de P-5
Divendres 21 de setembre (de 12’15h a 13h) Reunió de 3r
Dilluns 24 de setembre (de 12’15h a 13h) Reunió de 1r
Dimecres 26 de setembre (de 12’15h a 13h) Reunió 2n
Divendres 28 de setembre (de 12’15h a 13h) Reunió de P-3