CLAUSTRE DE MESTRES

EQUIP DIRECTIU
DIRECTORA: LEONOR CERVELLÓ
SECRETÀRIA: MIREIA ABELLÓ

EQUIP DIRECTIU DE LA ZER
DIRECTORA: GEMMA CASTELLVÍ
CAP D’ESTUDIS: OLGA CASALS
SECRETÀRIA: MONTSE LLAURADÓ

TUTORES
P3: Montse Llauradó
P4-P5: Norma Català
Mestra de suport: Leonor Cervelló
Cicle Inicial: Gemma Castellví
Cicle Mitjà: Anna Serrat
Cicle Superior: Olga Casals

ESPECIALISTES
Anglès: Mireia Abelló
Plàstica: Isabel Torres
Educació Especial: Meritxell Chopo i Anna Benaiges
Educació Física: Dani Roda
Música: Carolina Cobo i Tània Romo
Religió: Estela Batista