DOCUMENTS

 

PLA D’OBERTURA DE CENTRE

Normativa de sortides

Projecte educatiu ZER Riu Corb

NOFZ

Projecte Lingüístic

Pla TAC de la ZER

 

Alguns dels documents són de ZER i  les cinc escoles que en formen part compateixen i es regeixen per un únic document. És el cas de la normativa de sortides, Projecte Educatiu de la ZER, Normes d’Organització i Funcionament, Carta de Compromís educatiu, Autorització d’ús d’imatges i Programació General anual.

Cada escola té una direcció i per tant un Projecte de Direcció de Centre.