AMPA

Pots veure les últimes notícies de l’AMPA de l’escola.

L’AMPA  és l’entitat que agrupa a les mares i els pares d’alumnes de l’Escola per a la defensa dels seus interessos en tot allò que fa referència a l’educació dels nens i nenes i col·labora en el funcionament del centre.

És una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre. Està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de: La Junta Directiva i l’Assemblea General.

L’objectiu fonamental de l’AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills i filles.

Algunes de les tasques que es fan són:

Promoure la participació de pares i mares dels alumnes.

Promoure la representació i la participació dels pares i mares dels alumnes en el Consell Escolar.

Col·labora en les activitats educatives, organitza i gestiona les activitats extraescolars. 

Qui és de l’AMPA?

L’Associació està formada per les famílies que s’han inscrit com a sòcies. L’actual Junta està formada per:

  • Pendent d’actualització curs 21-22

Presidència:

Vicepresidència:

Secretaria:

Tresoreria:

Vocal:

La quota, que es paga per família, és de 40 €.

Horari d’atenció de l’AMPA: Contactar

Correu electrònic: ampapreixana@gmail.com