Matriculació

Un cop publicada llista d’assignacions, s’obre el període de matriculació. Aquest període va del 21 de juny al 29 juny (ambdós inclosos). Hem habilitat un calendari per tal que pugueu demanar cita per formalitzar de forma definitiva la matrícula.

La documentació necessària per poder realitzar el tràmit és la següent:

 • Original i fotocòpia de:
  • DNI de les persones adultes responsables de l’infant.
  • Llibre de família o partida de naixement en el defecte.
  • DNI de l’infant (si en té).
  • TSI (Targeta Sanitària)
  • Carnet de vacunes.
  • Carnet de família nombrosa (si s’escau).
  • Certificat de discapacitat de l’infant (si s’escau).
 • 1 fotografia carnet de l’infant.

També haureu d’omplir i portar la següent documentació:

Els formularis PDF són editables i, per tant, els podeu omplir amb l’ordinador o imprimir-los i omplir-los manualment. També podeu signar-los digitalment. Si necessiteu una còpia en paper dels documents passeu-vos pel centre i us les facilitarem.

El dia 21 de juny a les 17h hi haurà un berenar informal a l’escola per conèixer-nos. No hi falteu!!!!!

 

Inici de curs i participació voluntària en les propostes de lleure del setembre de les 15.30 h a les 16.30 h. 

L’inici del curs 22-23 serà el dilluns 5 de setembre i l’horari del mes de setembre serà en format de jornada continuada. L’horari lectiu anirà de les 9 h a les 13 h mentre que l’horari de l’espai migdia (pels infants que siguin usuaris d’aquest servei) serà de les 13 h a les 15.30 h.

Fruit d’aquest avançament i amb la intenció de garantir una oferta educativa fins a les 16.30 h, el Departament ha establert que les direccions dels centres educatius programin activitats de lleure educatiu que puguin garantir l’atenció de tot l’alumnat que ho desitgi entre les 15.30 h i les 16.30 h.

Per això us demanem que pugueu contestar el següent formulari.

Necessitem que pugueu respondre tant si preveieu fer-ne ús com si no. També és important que respongueu un formulari per a cada infant.

OFERTA INICIAL DE PLACES

Tot seguit adjuntem l’oferta inicial de places de cara a la preinscripció del curs 2022 – 2023. L’oferta inicial pot modificar-se al llarg del procés (en nombre de grups, places i reserva de places NEE) en funció de les necessitats d’escolarització i del nombre d’alumnes amb necessitats educatives específiques que s’hagi detectat. L’oferta final es farà pública el 9 de juny.

Oferta Inicial

Resolució provisional beques MEC NEE

Adjuntem la resolució provisional de les beques MEC NEE. Us informem que aquesta és una proposta provisional de concessió o denegació, prèvia a l’adjudicació definitiva dels ajuts, i està pensada per detectar possibles incidències que comportin una variació dels components dels ajuts proposats abans de la tramitació de l’expedient de pagament.

Contra aquesta proposta de concessió/denegació, els interessats poden formular al·legacions fins al 22 de febrer de 2022 davant el Consorci d’Educació de Barcelona.

JORNADA DE PORTES OBERTES

ATENCIÓ! LA RESERVA DE PLACES PER LES PORTES OBERTES JA HA ESTAT TANCADA DONAT L’ALT NOMBRE DE PERSONES INSCRITES.

Actualment estem recollint dades de les persones que us heu quedat sense plaça amb l’objectiu de valorar la idoneïtat de realitzar una sessió informativa més ràpida i breu o la tramesa de documentació informativa.

Feu-nos saber les vostres dades a https://forms.gle/qs1P2FFX5LcaDAfK8