Ajuts de menjador 21-22 Llistat d’admesos i denegats període juny

Tot seguit trobareu l’enllaç per consultar els admesos i denegats  a les sol·licituds d’ajuts de menjador realitzades al període de juny.

Podeu realitzar les al·legacions que creieu oportunes fins al dia 27 de Setembre presentant el full d’al·legacions omplert i signat a l’escola. (model d’al·legacions)

Llistat ajuts de menjador.

 

Calendari escolar curs 2021 – 2022

Us compartim les dates a tenir en compte de cara a proper curs:

 • 13 de setembre de 2021: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil i l’educació primària.
 • Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022: vacances de Nadal.
 • De l’11 d’abril al 18 d’abril de 2022: vacances de Setmana Santa.
 • 22 de juny de 2022: acaben les classes
 • 7 de desembre, 28 de febrer i 3 de juny: Dies de lliure disposició (festius al centre)
 • Jornada continuada del 7 al 22 de juny i el dia 22 de desembre 

 

 

MATRÍCULA 21 – 22

El període de matriculació d’educació infantil és del 14 al 18 de juny de 2021.

Què necessito per fer la matrícula ?

 • DNI /NIE /Passaport dels tutors, original i còpia
 • DNI /NIE /Passaport de l’alumne, original i còpia (si en té)
 • Llibre de família o partida de naixement, original i còpia
 • Targeta sanitària, original i còpia
 • Còpia del carnet de vacunacions de l’alumne o l’alumna. Si no es té el carnet de vacunacions, s’ha d’aportar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut de l’infant en el qual figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents. Si el vostre fill o filla no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal aportar un certificat mèdic oficial justificatiu.
 • 4 fotos de carnet

Com es fa la matrícula?

 1. Contacteu amb nosaltres per concertar cita per formalitzar la matrícula dins el període establert per a la matriculació. Per contactar amb nosaltres ho podeu fer mitjançant el correu a8074641@xtec.cat posant a l’assumpte matrícula 21-22 i en el cos del correu especifiqueu el nom de l’infant que heu de matricular i el curs.
 2. Prepareu la documentació i la informació que necessitareu per fer la gestió.
 3. Veniu al centre per formalitzar la matrícula el dia i hora que us haguem convocat.

Molt important: si la matrícula no es fa en el període establert, es considera que es renuncia a la plaça adjudicada, llevat que sigui per causes justificades.

Publicació de llistats

Tot seguit, clicant als enllaços, podeu consultar els diferents llistats publicats el dia d’avui. Us recordem que podeu fer una reclamació a la plaça assignada en el període de preinscripció entre els dies 7 i 18 de juny. Només s’acceptaran les reclamacions fetes pel canal corresponent, formulari en línia, i que preferentment, s’han de fer pel canal telemàtic.

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

Llista d’espera del centre

Alumnes preinscrits al centre

llistes baremades provisionals

Després de rebre les sol·licituds de preinscripció, els centres estudiem totes les peticions rebudes, i un cop comprovades publiquem la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. Tot seguit teniu l’enllaç per poder consultar els llistats.

LLISTAT

Si no estàs d’acord amb la puntuació provisional, o detectes alguna errada o anomalia, pots presentar una reclamació.

El període per presentar reclamacions és del 20 al 26 d’abril

 

OFERTA INICIAL DE PLACES PEL CURS 2021 – 2022

Tot seguit us adjuntem les places que ofertem de cara al proper curs:

Recordeu que:

Del 15 al 24 de març de 2021 (a partir de les 9 hores):  podeu fer la presentació de sol·licituds

És molt important respectar les dates, perquè les sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça. Els criteris de prioritat serveixen per donar una puntuació a cada sol·licitud. D’aquesta manera s’estableix l’ordre d’accés a les places de cada centre. Cal presentar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació d’identificació o de criteris que correspongui.

Si necessiteu ajuda per realitzar els tràmits podeu posar-vos en contacte amb la  Oficina de Suport a l’Escolarització:

 • Sant Andreu (carrer de Sant Adrià, 20. Recinte de Can Fabra)

També us podeu posar en contacte amb l’escola al telèfon: 937 82 66 44