9. ASSEGURANÇA ACCIDENTS

L’AMPA té contractada, a través de la FAPAC (Federació d’AMPES de Catalunya), una assegurança d’accidents personals amb la mútua Previsora General MPS en vigor des de l’1 de setembre de 2017 fins el 31 d’agost de 2018, de la que són objecte de cobertura els participants a les activitats extraescolars organitzades per l’AMPA, el llistat dels quals està en poder de la mutualitat.

El número de telèfon en cas d’accident cobert en pòlissa és el

902 117 400 (Atenció 24 hores)

Us adjuntem aquí la documentació al repecte, per tal que n’esteu informats i la tingueu sempre a mà:

certificat cobertura accid extraesc 2017-18

comunicat accidents

quadre medic

Al quadre mèdic estan marcats en groc els centres mèdics i metges de Tarragona i El Vendrell