DOCUMENTS ESCOLA CURS 19-20

ACORDS CONSELL ESCOLAR

 

CALENDARI ESCOLAR CURS 19-20

Aquí trobareu el calendari escolar del curs , teniu marcats els dies no lectius i les festes.

calendari

 

CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU 19-20

Aquí us deixem la Carta de Compromís Educatiu pel nou curs 19-20.

Carta de Compromís Educatiu 

 

PLA LINGÜÍSTIC DE CENTRE

Aquí trobareu el nostre Pla Lingüístic de Centre, en el que s’explica el tractament que es fa de les llengües.

PLC

 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

Aquí us deixem el nostre Projecte Educatiu de Centre, eix vertebral de la nostra escola Joaquim Gifre, perquè el pugueu consultar sempre que us calgui.

PEC 

 

NOFC DE CENTRE

Aquest document és el que anomenem Reglament de Règim Intern d’una institució. En el cas de l’escola, pren el nom de Normes d’Organització i Funcionament de Centre. Cada inici de curs s’envia per mail a les famílies (i en paper per a aquelles famílies que no ens han donat cap adreça electrònica).

El document recull un seguit de normes i indicacions, algunes d’elles prohibicions, per afavorir la bona convivència a l’escola. Sempre hem intentat defugir el caràcter sancionador que alguns documents similars presenten. Davant d’una conducta inadequada cal prendre mesures educatives i proporcionals, però també que coresponsabilitzin les persones dels seus actes.

És important que coneixeu el que diu el document. Bona lectura.

NOFC