Jocs de construcció

Jocs de construcció

Quan fem racons de matemàtiques  hi ha una activitat lliure en la qual s’ofereixen diferents materials perquè els nens i les nens puguin construir deixant volar la seva brillant imaginació.

D’aquesta manera  els permet el joc simbòlic,  construir la seva realitat a mesura que la imaginen, treballen la capacitat de concentració i l’estructuració del pensament .