Monthly Archives: febrer 2011

RECURSOS DE MATES PER A C.I.

CONTINGUTS

RECURSOS

NUMERACIÓ (0-99) 1r

NUMERACIÓ (0-999) 2n

SUMES I RESTES SENSE PORTAR-NE

Primeres sumes

Sumes senzilles amb suport gràfic

Relacionar un número amb la suma correcta

Primeres restes

Restes en vertical

UNITATS, DESENES I CENTENES 1r i 2n

Diferents activitats de desenes i centenes, doble i meitat

Treball de la desena

L’EURO (MONEDES I BITLLETS) 1r i 2n

JClic sobre euros ordenat per cursos

FIGURES GEOMÈTRIQUES

JClic Activitats sobre geometria plana

Tangram (programa flash) hi ha dos nivells

EL RELLOTGE

Jclic El rellotge analògic i digital en anglès català i castellà

Jclic per aprendre les hores en el rellotge analògic i digital


COSSOS GEOMÈTRICS

Copiar en un geoplà una figura donada

TAULES DE MULTIPLICAR

Introducció a la multiplicació, taules del 2, 3, 4 i 5

Taules de multiplicar del 2 al 9

Repassa multiplicacions

EL CALENDARI

Mesurem el temps

SUMES I RESTES PORTANT-NE

Sumes senzilles portant-ne

Sumes i restes portant-ne, pàgina en anglès

Sumes i restes portant i sense portar-ne

SIMETRIA

Joc de simetries, pinta igual

RAONAMENT, LÒGICA

Activitats de lògica, senzills

Combinació de dues propietats (forma, color, nombre d’objectes), s’ha d’aplicar sumes i restes

Sudoku de granja

Producte cartesià

Joc de vaixells, enfonsar-los a través d’escriure les coordenades

Clic de relacionar objectes

Completar la part que falta a una figura, en castellà

Lateralitat moure la bola en la direcció assenyalada, en castellà

Buscar les set diferències

Observa i memoritza

CÀLCUL MENTAL

Sèries lògiques de colors

Arrossegar els números per a fer les sèries, en castellà

Dibuixos amagats, seguint les sèries de números es descobreixen els dibuixos amagats

Problemes basats en el quinzet

Problemes de càlcul mental amb suport gràfic

RESSOLUCIÓ DE PROBLEMES

Crea tu el problema

Comprar amb euros

Jclic de problemes amb sumes i restes

Sumar els preus dels productes de la paradeta de Rupit

RECURSOS DE CATALÀ PER A C.I.

CONTINGUTS

RECURS

FONÈTICA I ORTOGRAFIA GENERAL

La b i la v
la r/rr
interactiu r/rr
m/mp/n
m/n/ny
correcció fonètica ll
Aventura’t amb l’ortografia
El rellotge
jclic rellotge
la b/v
Aventura’t amb l’ortografia
Més b/v
Repassem ortografia
Correcció fonètica b/v
g/gu- c/qu
j clic de la g/j
j clic de la g/j i la x
j clic de la g/gu/gü
j clic de la x/ix/tx/ig

essa sorda i essa sonora

Teoria essa

La lletra h: ús de hi ha/ i a

Les grafies ll i l.l

GRAMÀTICA

Majúscules
plurals
Noms comuns i propis
J clic apòstrof
L’adjectiu
El verb.   Més verb
Frases enunciatives, interrogatives i exclamatives.

J clic Els pronoms personals

Subjecte i predicat Més

Conjuncions i, que, perquè, quan

Els pronoms em, et, es

El verb haver-hi

LÈXIC

Paraules compostes
Regles i actv. paraules compostes
Augmentatius
Diminutius
Sinònims
Antònims
Antònims (ed.castellnou)
Comparacions
Polisèmia
onomatopeies
Família de paraules
Frases fetes
Hiperònims

RECURSOS GENERALS DE P3

AREES

CONTINGUT

RECURS

TREBALLEM AMB EL RATOLÍ A L’ORDINADOR

FEM ANAR EL RATOLÍ

COORDINACIÓ ULL- MÀ

EL RATOLÍ A CASA

COORDINACIÓ ULL-MÀ

ACTIVITATS PER TREBALLAR AMB EL RATOLÍ

COORDINACIÓ ULL – MÀ

CAÇAR LES LLETRES

COORDINACIÓ ULL – MÀ

CONSTRUCCIONS AMB BLOCS LÒGICS

TREBALL AMB EL RATOLÍ I ASSOCIACIÓ

JOCS AMB ELS TELETUBBIES

COORDINACIÓ ULL- MÀ

MOVIMENT DEL RATOLÍ

COORDINACIÓ ULL- MÀ

FER CLIC A LES COSES

COORDINACIÓ ULL- MÀ

SENYALAR – CLICAR – ARROSSEGAR I NUMERACIÓ

CONTROL DEL RATOLÍ

ATRAPA UN COTXE

CONTROL DEL RATOLÍ

PINTEM DE COLORS

CONTROL DEL RATOLÍ I SERIACIONS

SÈRIES GEOMÈTRIQUES

TREBALL DELS COLORS I CONTROL DEL RATOLÍ

JUGUEM AMB ELS COLORS

RELACIONAR- OBSERVAR I CONTROL DEL RATOLÍ

CLIC INFANTIL

COORDINACIO ULL- MA I ESCRIPTURA DEL NOM

DESTRUIM METEORITS

ASSOCIACIÓ DE FORMES D’ANIMALS

CONTRUIM ANIMALS

MATEMÀTICA

ACTIVITATS D’APARELLAR, ORDENAR…

TREBALLEM AMB ELS ANIMALS

FEM SÈRIES DE 2,3 I 4 ELEMENTS

SEQÜÈNCIES

COMPTAR

ACTIVITATS DE SÈRIES, TRENCACLOSQUES… DE LA FRUITES

FEM SÈRIES

ORDENEM LES SEQÜÈNCIES

COMPTEM FINS A ….

LES FRUITES


MEDI

ACTIVITATS DE TRENCACLOSQUES I RELACIONAR RACONS DE L’AULA

TREBALLEM LES PARTS DE LA CARA I DEL COS.

ELS RACONS DE L’AULA

EL COS