Monthly Archives: setembre 2010

RECURSOS DE CATALÀ PER A C. SUPERIOR

ORTOGRAFIA

RECURSOS

ORTOGRAFIA GENERAL

EDU365: aventura’t amb l’ortografia (nivell – 3)

ELS PLURALS

J-CLIC: els plurals – 2

DIFTONGS I HIATS

J-CLIC: diftongs i separació de síl·labes

J-CLIC: síl·labes, dígrafs, diftongs

MUD EDU365: els diftongs

ACCENTUACIÓ

J-CLIC: normes d’accentuació

J-CLIC: els accents

J-CLIC: síl·labes, tonificació i accentuació

J-CLIC: l’accent gràfic

J-CLIC: l’accent – 1

J-CLIC: l’accent  – 2

GRAMÀTICA

RECURSOS

EL NOM

EDU365: substantius i adjectius

L’ADJECTIU

ELS DETERMINANTS

EDU365: quantitatius i indefinits

SUBJECTE I PREDICAT

Exercicis de l’Ed. Teide

LÈXIC

RECURSOS

LA COMPARACIÓ

EDU365: la comparacióRECURSOS DE MATES PER A C. MITJÀ

CONTINGUTS

RECURSOS DE MATES PER A CM

EL RELLOTGE

APROXIMACIONS

LA SUMA

LES UNITATS, DESENES I CENTENES DE MILER

LA RESTA

LA MULTIPLICACIÓ

FRACCIONS

LA DIVISIÓ

CÀLCUL


FIGURES GEOMÈTRIQUES

ELS EUROS

JOCS DE MATEMÀTIQUES

PROBLEMES

MESURES DE LONGITUD


SÈRIES

COSSOS GEOMÈTRICS

NOMBRES ROMANS

GENERALS

POLÍGONS

PERÍMETRE I ÀREA

RECURSOS DE MATES PER A C. SUPERIOR

CONTINGUTS

RECURSOS

NUMERACIÓ

La Motxilla: numeració

El tanque (activitats de numeració)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

Quadern virtual: lectura i escriptura de nombres

OPERACIONS AMB NATURALS

El tanque (matemàtiques 5è i 6è)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

POTÈNCIES

El tanque (las potencias)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

ARREL QUADRADA

El tanque (la raíz cuadrada)

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

MÚLTIPLES I DIVISORS

El tanque (múltiplos y divisores)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: divisibilitat

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

NOMBRES ENTERS

El tanque (números enteros)

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

ELS ANGLES

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

FRACCIONS

El tanque (matemàtiques 5è i 6è)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

Las fracciones

Joc per treballar les fraccions decimals

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

OPERACIONS AMB FRACCIONS

El tanque (matemàtiques 5è i 6è)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

NÚMEROS DECIMALS

El tanque (matemàtiques 5è i 6è)

Equivalències entre fraccions decimals i nº decimals

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

OPERACIONS AMB DECIMALS

El tanque (matemàtiques 5è i 6è)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

TANTS PER CENT

Els percentatges: concepte i exercicis

Per treballar els descomptes

Los porcentajes

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

Llegaron las rebajas: un exercici per calcular descomptes

Exercicis de percentatges: Ed Anaya

FIGURES PLANES (polígons)

Jacint Verdaguer

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

SIMETRIA I TRANSLACIÓ

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

SISTEMA MÈTRIC DECIMAL

El tanque (longitud capacidad y masa)

Màquina senzilla per canviar unitats (S. Mora)

Màquina més complexa per canviar unitats (S.Mora)

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: mesures de longitud, capacitat i massa

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

ÀREES

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

VOLUMS

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

EL TEMPS

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

JCLIC:  per a repassar les hores

ELS DINERS

CALCUL MENTAL

Generador d’exercicis de càlcul mental

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: problemes de càlcul mental

Utiliza el “COCO”

PROBLEMES

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: problemes variats

JOCS PER PENSAR