Category Archives: MATES CS

RECURSOS DE MATES PER A C. SUPERIOR

CONTINGUTS

RECURSOS

NUMERACIÓ

La Motxilla: numeració

El tanque (activitats de numeració)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

Quadern virtual: lectura i escriptura de nombres

OPERACIONS AMB NATURALS

El tanque (matemàtiques 5è i 6è)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

POTÈNCIES

El tanque (las potencias)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

ARREL QUADRADA

El tanque (la raíz cuadrada)

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

MÚLTIPLES I DIVISORS

El tanque (múltiplos y divisores)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: divisibilitat

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

NOMBRES ENTERS

El tanque (números enteros)

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

ELS ANGLES

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

FRACCIONS

El tanque (matemàtiques 5è i 6è)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

Las fracciones

Joc per treballar les fraccions decimals

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

OPERACIONS AMB FRACCIONS

El tanque (matemàtiques 5è i 6è)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

NÚMEROS DECIMALS

El tanque (matemàtiques 5è i 6è)

Equivalències entre fraccions decimals i nº decimals

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

OPERACIONS AMB DECIMALS

El tanque (matemàtiques 5è i 6è)

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

TANTS PER CENT

Els percentatges: concepte i exercicis

Per treballar els descomptes

Los porcentajes

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (6è)

Llegaron las rebajas: un exercici per calcular descomptes

Exercicis de percentatges: Ed Anaya

FIGURES PLANES (polígons)

Jacint Verdaguer

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

SIMETRIA I TRANSLACIÓ

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

SISTEMA MÈTRIC DECIMAL

El tanque (longitud capacidad y masa)

Màquina senzilla per canviar unitats (S. Mora)

Màquina més complexa per canviar unitats (S.Mora)

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: mesures de longitud, capacitat i massa

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

ÀREES

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

VOLUMS

ESTADÍSTICA I PROBABILITAT

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

EL TEMPS

JCLIC: activitats de matemàtiques de primària (5è)

JCLIC:  per a repassar les hores

ELS DINERS

CALCUL MENTAL

Generador d’exercicis de càlcul mental

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: problemes de càlcul mental

Utiliza el “COCO”

PROBLEMES

Jacint Verdaguer

Enllaços a pàgines amb recursos matemàtics

JCLIC: problemes variats

JOCS PER PENSAR