Daily Archives: 2 novembre 2009

Tercera sessió: es prepara el recorregut de la visita al barri

En aquesta sessió sobretot vàrem fer dues coses importants de cara a preparar l’excursió del dia següent: vàrem situar al mapa l’institut (punt groc), allà on cada un d’ells viu (punts blaus) i també els llocs que volien anar a visitar (punts vermells). Amb tot això vàrem fer una ruta aproximada (linea blava).

mapa-del-barri

en_residencia_ies_collserola_barri