Daily Archives: 18 gener 2010

Lluís Sabadell Artiga a l’Institut Collserola: definició dels possibles espais d’intervenció

Durant aquestes setmanes, els alumnes de l’Institut Collserola han estat realitzant diferents sortides pels barris de Canyelles, les Roquetes i la Guineueta per detectar possibles espais d’intervenció. Han realitzat fotografies i gravat entrevistes sobre històries del barri, han visitat l’Associació de veïns de Canyelles i la casa okupa Can Masdeu, que promou un sistema de vida més sostenible,  han delimitat els possibles punts d’actuació i han començat a definir les característiques de la seva intervenció. Al través del bloc es pot fer el seguiment de tot aquest procés de treball. En les properes sessions acabaran d’escollir la intervenció (o les intervencions) que es duran a terme en col·laboració amb Ecosistema Urbano i començaran a passar a l’acció.

en_residencia_collserola_18gen-2collserola_placa_parkingcollserola_sessio_resum