Monthly Archives: desembre 2009

Salvador Juanpere a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó: el projecte pren forma

Després de la reflexió sobre els objectes que podrien representar metafòricament el procés d’aprenentatge, el Salvador Juanpere defineix la concreció material del projecte en l’objecte de l’escala de mà. Al bloc s’inclou la redacció del projecte i una presentació dedicada al motiu de l’escala.

en_residencia_escaletaen_residencia_escala3en_residencia_salvador_juanpere_escales

Daniel Chust Peters a l’Institut Bernat Metge: mesures, planta i maqueta

Després de mesurar el taller “Aula 209” els alumnes preparen la maqueta de l’espai, que posteriorment representaran amb arquitectures humanes i una sèrie de guions. Als seus blocs els alumnes han desenvolupat una recerca sobre les arquitectures humanes: hi trobareu fotografies de trobades, manifestacions, escultures, balls, concerts i organitzacions humanes molt diverses.

en_residencia_chust_petersen_residencia_chust_peters_1en_residencia_chust_peters_2