Monthly Archives: febrer 2010

Salvador Juanpere a l’Institut Infanta Isabel d’Aragó: analitzar, dibuixar, mesurar i especejar les escales

A partir de les fotografies, es mesuren i s’analitzen les escales de mà, i es dibuixen: primer en esbossos i després esquemàticament per tal de poder individualitzar-ne les peces principals. Els objectes reals es redueixen a escala 4:5 i les peces es traslladen al programa Auto-CAD per tal d’encarregar a una empresa que faci el tall en fusta.

04_02_sjuanpere_en_residenc04_03b_sjuanpere_en_resideninfanta_isabel_19feb

Lluís Sabadell Artiga a l’Institut Collserola: treball amb Ecosistema Urbano, diàleg amb la Regidora i concreció del projecte

Durant dues jornades intensives, els alumnes de l’Institut Collserola han treballat amb Belinda Tato, d’Ecosistema Urbano, per concretar la intervenció del projecte Transform_a. A més, la Regidora del Districte de Nou Barris, Sra. Carmen Andrés,  es reuneix amb els alumnes de l’Institut Collserola, el Lluís Sabadell Artiga i la Belinda Tato perquè els estudiants exposin el projecte d’intervenció artística que estan duent a terme i dialogar sobre els espais que els han interessat per realitzar una possible intervenció.

collserola2-29collserola2-30collserolacollserolaLluís Sabadell Artiga EN RESiDÈNCiA a l'Institut Collserolacollserola_1i2febrer

Daniel Chust Peters a l’Institut Bernat Metge: propostes de guions

Organitzats en grups, els alumnes de l’Institut Bernat Metge proposen guions per reproduir l’aula 209 mitjançant arquitectures humanes en diferents espais de la ciutat. Els guions proposats pretenen escenificar diferents estats d’ànim com l’odi, la desesperació, l’eufòria, la ràbia, la vergonya o l’excitació.