New project!

Some videos about our new project:

 

States of matter

https://www.playposit.com/listcode/764537/g8e302

Bulb thumbnail

The water cycle

https://www.playposit.com/listcode/764489/g8e302

Bulb thumbnail

 

Alguns videos sobre el nostre nou projecte. Els estats de la matèria i el cicle de l’aigua.

 To review parts of a plant

As next week we have the Science test about plants you can review parts of a plant with Quizlet. You have also in another post below the videos about photosynthesis and pollination.

https://quizlet.com/242984852/match

https://quizlet.com/242984852/write

Resultat d'imatges de niños ordenador dibujo

 

Com que la setmana que ve tenim la prova de Science sobre les plantes podeu repassar les parts de la planta amb Quizlet. També teniu en un altre post més a baix els vídeos sobre la fotosíntesi i la pol·linització.