Metodologia

L’aprenentatge d’una llengua estrangera és un procés llarg i difícil que fa que la canalla s’enfronti amb situacions de frustració i a vegades no entengui el perquè d’aquest aprenentatge. Per aquesta raó la motivació i el bon ambient a l’aula és una de les nostres prioritats. Podem riure amb les activitats que fem però mai podem riure de cap persona; tothom estem aprenent i avançant. Aquest punt és també punt de projecte d’escola. Dit això us fem cinc cèntims de la nostra metodologia:

La llengua vehicular a la classe és l’anglès. La canalla apren a seguir les instruccions de l’aula d’anglès i a fer servir aquesta llengua entre els companys i les companyes quan desenvolupen les diferents activitats.

Tot el que es fa a l’aula està contextualitzat per facilitar les diferents rutines que fem en anglès. Els temes d’aprenentatge (tòpics) són propers a les criatures. 

Algunes de les accions de la nostra metodologia són:

  • Presentem molt input en anglès, tant en gramàtica, com vocabulari i fonètica. 
  • Programem el procés d’ensenyar i aprendre anglès d’acord amb el nivell , habilitats i interessos del grup.
  • Fem servir jocs, enquestes, play roles, petites conferències, i petites presentacions.
  • Incorporem a l’aula d’anglès els interessos que tenen de fora de l’escola, com música pop, pel·licules, llibres, comics i altres propostes que porti la canalla i considerem adient.
  • Portem material real en anglès a l’aula. Fem adaptacions d’aquest material, segons els nivells i necessitats del grup o l’activitat que anem a fer.
  • Fem activitats de resposta física per tant que l’alumne experimenti la llengua i la interioritzi amb més facilitat.
  • Treballem la pronunciació, el ritme i l’entonació a partir de cançons, ritmes, poemes, i altres materials.
  • Treballem l’expressió escrita a partir de la llengua i els textos treballats prèviament oralment.
  • Afavorim la creació de l’hàbit lector amb històrias amb suport visual, lectura col·lectiva i individual.