Què són les constel·lacions familiars sistèmiques?

sistemica2

“No hi ha res que tingui més influència en els fills que la vida no viscuda del pare o de la mare” (C.G. Jung)

Des de que naixem, per ser fills d’un cert pare i d’una certa mare, pertanyem a una família i a un sistema familiar on existeixen profunds vincles i lleialtats entre els seus membres. Aquests vincles poden ser, tant una font de felicitat, com de malaurança o malaltia.

L’amor entre els membres d’una família pot fluir i reforçar-se quan es respecta un ordre, el qual dóna dignitat, reconeixement i respecte a cadascun dels seus membres. De vegades aquest ordre no és respectat i sovint ens trobem repetint dinàmiques i/o amb dificultats per canviar-les.

Actualment les constel·lacions familiars s’estan portant a terme a arreu del món, dins l’àmbit familiar, empresarial, educatiu i de salut, entre d’altres.

En que es basa?

 Es basa en la teoria general de sistemes, i dintre d’ella en la teràpia sistèmica que parteix del reconeixement de que els grups humans es regeixen per lleis i patrons innats, als quals s’agreguen tots aquells que es van construint en la interacció quotidiana dintre de les famílies i així mateix les famílies construeixen lleis i principis que regeixen la interacció dels seus nuclis amb els d’altres famílies, arribant a construir les lleis socials que permetran un funcionament d’acord amb les necessitats particulars i grupals.

Aquest conjunt de lleis naturals, familiars, socials i espirituals que regeixen el funcionament dels nuclis humans és el que Bert Hellinger anomena els ordres de l’amor. La transgressió dels ordres de l’amor en les interaccions humanes pot ser l’origen dels conflictes i les discordances internes que poden arribar a manifestar-se com patologies individuals, familiars, grupals o socials.

 Com es desenvolupa un taller de constel·lacions familiars?

Dins d’un treball en grup, la persona participant exposa la seva demanda, així com els fets importants que s’hagin donat a la seva família. Seguidament i seguint les indicacions del terapeuta, escollirà entre els participants una sèrie de representants tant pels membres de la seva família com per ella mateixa. Els situarà a la sala, segons la seva intuïció. Poc a poc, seguint els moviments i les dinàmiques que vagin apareixent, el terapeuta, mitjançant frases o nous moviments, ajudarà a restablir l’ordre perdut.
Les constel·lacions familiars també es realitzen i son igual d’efectives en consulta individual, en aquest cas els representants són substituïts per objectes, com poden ser ninots, fulls de paper, etc.

Origen i Historia:

Bert Hellinger, creador de les Constel·lacions Familiars, va néixer a Alemanya en 1925. Va estudiar Filosofia, Teologia i Pedagogia. Durant 16 anys va ser missioner d’una Ordre Catòlica a Sud-africà. Més tard es va formar en Psicoanàlisi, Dinàmica de Grup, Teràpia Primal, i en mètodes de Hipnoterapia. Posteriorment es va acostar a la Teràpia Gestàltica i la Programació Neurolinguística. Treballant amb l’Anàlisi Transaccional va advertir un aspecte multigeneracional en l’abordatge de les problemàtiques, que el conduí cap a la Teràpia Sistèmica. A l’aprofundir en ella va descobrir dintre dels sistemes, lleis i ordres de compensació als quals va anomenar Ordres de l’Amor. Basant-se en aquests Ordres va crear un mètode de configuració de famílies, les Constel·lacions Familiars, enfocat directament cap a la solució, que li va valer el reconeixement com un dels Psicoterapeutes claus del món actual. Te més de 40 llibres publicats.

About jcruz

Orientador escolar
This entry was posted in Emoció. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *