JA ARRIBA EN CARNESTOLTES!

JUSTIFICACIÓ
En motiu de les festa de Carnaval, aprofitarem per conèixer les coses més representatives d’aquesta festa ( disfresses, Vella Quaresma, el rei Carnestoltes etc.), algunes cançons i contes i portarem a terme diferents activitats relacionades amb el Carnaval.
Aquest projecte va adreçat als alumnes de l’educació infantil de la nostra escola.

CAPACITATS
• Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals (relacionades amb el carnaval).

OBJECTIUS
• Familiaritzar l’alumnat nouvingut amb la celebració de festes, costums i tradicions al voltant del Carnestoltes a Catalunya, així com el vocabulari més important relacionat amb aquestes festes, costums i tradicions.
• Facilitar a l’alumnat nouvingut el coneixement d’un dita i una cançó típics de Carnestoltes a Catalunya.
• Afavorir la incorporació escolar i social de l’alumnat nouvingut.
• Propiciar l’intercanvi entre l’alumnat nouvingut de costums i tradicions pròpies d’altres països o cultures al voltant de les festes de Carnestoltes.

CONTINGUTS
• Festes, costums i tradicions al voltant de Carnestoltes.
• Vocabulari més important relacionat amb aquestes festes, costums i tradicions.
• Dita de Carnestoltes: “ Per Carnaval tot s’hi val”.
• Cançó de Carnestoltes: “Carnestoltes quinze voltes”.

MATERIALS
• Càmera de vídeo
• Càmera de fotos
• PDI
• Altaveus
• Ordinadors

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Tindrem en compte aquests criteris:

3- Tenir interès i confiança en els altres i sentir-se part del grup, establint relacions afectives positives mútues.
8- Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües.
10- Manifestar les habilitats necessàries per poder escoltar, observar, interpretar i crear en els diferents llenguatges: verbal, corporal, plàstic, musical, matemàtic i audiovisual, i la iniciació als instruments tecnològics.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *