ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT

Proposarem l’escolta d’aquest àudio. Els infants hauran d’identificar a quin animal corresponen i a quin instrument. Podem tenir les imatges i poden assenyalar la que correspon.

Aprofitant el racó de la taula de llum podem deixar-los les siluetes dels personatges retallats en paper negre, els instruments i les joguines que porta cadascun d’ells i que els infants creïn la seva pròpia història.

Amb la PDI que tenim a l’aula, els podem proposar una activitat en la que han de relacionar cada nombre amb el personatge segons l’ordre en el qual apareix en el conte (ex: Tabalet-1, mare.2,…). La mestra en tot moment guia l’activitat perquè hi ha nombres que encara no coneixen.

Aprofitant la mateixa tasca farem un treball de lectoescriptura a partir del nom TABALET, on hauran de col·locar les vocals allà on correspongui. La mestra aprofita per treballar els diferents sons que apareixen i els infants poden relacionar cada lletra amb la inicial del seu propi nom o la dels companys.

personatges

Un cop els infants ja coneixen el conte, farem un treball conjunt amb tot el cicle i el penjarem a la web de l’escola per tal de que les famílies el vegin. Els infants de P3 i P4 seran els encarregats de dibuixar les diferents escenes del conte i P5 escriuran el text. El document es crearà amb una presentació de Google.

També podem jugar a muntar els trencaclosques dels diferents personatges del conte.

Aquí tenim en Tabalet, com a exemple.