PROJECTE DEL CURS

El projecte del curs es realitza a partir del conte “El Tabalet” i ens servirà per treballar l’expressió oral, amb infants de P3. Es durà a terme a finals del segon trimestre.

Els continguts a treballar seran:

  • Escolta atenta del conte.
  • Reconeixement dels diferents personatges.
  • Relació animal-onomatopeia, animal-joguina, animal instrument musical.
  • Treball de vocabulari.
  • Estructures repetitives.
  • Seqüenciació de les diferents escenes del conte.