PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES A 14 AULES

JA TENIM 12 PISSARRES DIGITALS INTERACTIVES EN FUNCIONAMENT A LES AULES DE PRIMÀRIA AMB EL SISTEMA PROMETHEAN.

(properament…. les fotos)

TAMBÉ HI HA INSTAL.LADES DUES PISSARRES AMB EL SISTEMA SMART A DUES AULES D’INFANTIL.

(properament…. les fotos)

JUNT A LA PISSARRA INTERACTIVA DE LA BIBLIOTERCA, COMPTEM AMB 15 PDI’s.

A BANDA HI HA PISSARRA DIGITAL NOINTERACTIVA AL GIMNÀS, AULA DE MÚSICA, LABORATORI, MENJADOR, SALA DE PROFESSORES i AULA D’INFORMÀTICA.