Category Archives: COMUNITAT D’APRENENTAGE

FEM COMUNITAT – 6

dsc00332_2

SISENA SESSIÓ ELISENDA DE MONTCADA  6 d’abril de 2010

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ:

1.       Fer un breu recordatori de l’estat de la situació en relació al marc teòric del procés de transformació en comunitats d’aprenentatge

2.       Fer el buidatge dels somnis, seleccionar els continguts mitjançant una metodologia participativa.

3.       Planificar les següents accions en relació el procés de transformació.

Introducció

 • Es comenta quin és l’estat de la situació i a on ens trobem dins el procés de transformació en comunitats d’aprenentatge.
 • Es visualitzen els objectius i les tasques de les següents sessions esquemàticament:

Dimarts 6 abril

Selecció de prioritats  planificació Analitzar i categoritzar els somnis per a determinar les prioritats i establir les comissions de treball.
Abril Creació de les comissions de treball.

Selecció de prioritats i planificació

Seleccionar prioritats
Abril Creació de les comissions treball

Selecció de prioritats i planificació

Seleccionar prioritats i formar comissions de treball
Planificar les comissions de treball: membres, projectes, temporització
Seguiment Comissions Seguiment de les comissions de treball
Plenari i Gestora Creació i posada en marxa de la gestora.
 • S’explica el procés a seguir en la fase de planificació d’ara a final de curs. El procés consisteix en:

1.      Buidar els somnis. Traduir-los a un llenguatge més estàndard, agrupar-los i ordenar-los per temes en cada una de les graelles pertinents.

2.      Organitzar una comissió mixta de treball per a cada bloc temàtic que sorgeixi del buidat dels plafons.

3.      Organitzar i prioritzar els somnis en forma de projectes per al curs vinent.

4.      Un cop les comissions tinguin un petit rodatge de funcionament acordaran el contingut dels seus projectes i els prioritzaran.

5.      La feina que farà cada comissió de treball de manera autònoma es presentarà al plenari (assemblea del centre) i es debatrà per tal de ser aprovada i consensuada.

6.      Cada comissió nomenarà una o dues persones representatives de la comissió que formaran una comissió gestora (que gestionarà el dia a dia)

 • Es comenta l’estructura que seguirien les comissions, la comissió gestora i el plenari amb el següent esquema:

sessio5-organigrama

 • Es presenta novament el model de participació que proposa el projecte comunitats d’aprenentatge amb el següent esquema:

model

 • Posteriorment es feren quatre grups de treball per iniciar el buidatge dels somnis per collectius (alumnat, famílies, agents externs i equip de mestres). Es repartiren diferents guions de graelles per a realitzar la primera classificació: una graella de classificació dels somnis segons els diferents collectius representats i l’altra per la classificació dels somnis en funció dels temes.
 • L’equip del Fòrum va recollir les síntesis de tots els collectius i acabarà d’elaborar una graella que unifiqui tots els somnis buidats.

A continuació s’adjunten les diferents graelles:

1. Classificació dels somnis segons els diferents col·lectius representats. Resultats:

Famílies

Nens

nens

Mestres,

direcció

Monitors/es

de menjador

PAS

Personal d’administració i Serveis

Inspectors/es

Equip

Assessorament

Psicopedagògic

Desitgem una escola amb mestres il·lusionats Un pati ben gran amb tobogans

Ascensors

Desitgem una escola que parteixi del respecte als drets dels treballadors Desitgem una escola on es facin dietes específiques segons les necessitats Desitgem una escola que permeti integrar-nos

Desitgem una escola on puguem continuar amb els mateixos horaris

Una escola d’on no ens vinguin queixes dels pares, ni tampoc de la direcció Desitgem una escola amb un baix percentatge de nens amb necessitats especials

2. Classificació dels somnis en funció dels temes

Àrees temàtiques Estudi Ambientalització Xarxa i relacions externes Imatge i comunicació Famílies
Somnis Educació emocional.

Educació de màxims per a tothom.

Vegetació : flors i arbres.

Decoració de l’interior.

Oferir instal.lacions al barri. Informació per a tots els pares. Participació.

Formació cultural i social.

Àrees temàtiques Formació Organitzaió Cultura i esport Habilitats socials i valors
Somnis Professional.

Famílies.

Rotació de membres de la comissió. Taller de teatre. Autoestima.

COMENTARIS

A continuació es vam reunir en grup gran i es va comentar com es podria prioritzar en la comissió els diferents somnis: per criteris (què puc aconseguir, número de gent, què és més pràctic, criteri d’urgència, cada comissió els consensua o es pot compartir)


SOMNI 23 ABRIL

Finalment, es dedicà uns minuts a planificar la propera festa del somni del 23 d’abril:

 • Activitat Jocs Florals de 9:30 a 11h.
 • Tarda oberta a les famílies on hi haurà una representació de Sant Jordi. Enregistrament de les presentacions literàries per nivells, i al gimnàs s’exposaran els somnis.
 • S’estructura l’exposició dels somnis per collectius:
  • ALUMNAT: Exposició de tots els somnis incloent els enregistrats amb audiovisual.
  • FAMÍLIES: Mural on es puguin enganxar els mateixos materials per tal de que cadascú pugui identificar el seu somni i al costat presentar una síntesi.
  • MESTRES: Mural i síntesi dels somnis al costat.
  • ENTORN: Murals i alguna projecció.
 • Es parla de fer un lliurament d’algun material audiovisual a les famílies, o simplement penjar-ho a la web.
 • Es comenta que caldria pensar què es pot fer perquè les famílies sàpiguen el següent pas després de somiar i puguin participar? Es parla de fer un mural per convidar a les famílies a la amb algun anunciat del tipus: “Hi haurà monitores de menjador per fer de voluntària per guardar nenes i nenes gratuïtament”.

PROPERES REUNIONS

 • Festa del somni dia 23 abril.
 • Propera reunió 27 abril on l’objectiu principal és la preparació de comissions.

FEM COMUNITAT – 5

dsc00069_2

Cinquena sessió Elisenda de Montcada – 16 de Febrer  2010

Introducció

Parlem de les accions que hem de realitzar abans del 2 de març:

 • Què ha sortit de les idees del pla de formació
 • Preparació de la festa
 • Fase del somni

Accions a dur a terme per preparar la Festa de les Pissarres

Alumnat

Què s’ha fet

 • Infantil: dibuixos; passejar per l’escola i que diguin què volen; fer fotos; fer un conte.
 • Cicle inicial: dibuixar l’escola que volen/ l’escola que els agradaria tenir
 • 1er. Definir l’escola que els agradaria i transmetre el missatge als pares. Com es pot fer arribar el missatge als pares/mares?
 • Cicle mitjà: graella: què agrada/no agrada; què es voldria.  Fotos de l’escola: infrastructura, material, metodologies, sortides, festes.  A partir de les imatges es farà la graella.  Es grava els nens i nenes a l’hora del pati mentre se’ls pregunta quina és l’escola que els agradaria.
 • Cicle superior: 6è: es pregunta quina és l’escola en la que haurien volgut fer la primària. Es planteja enregistrar-ho per ràdio. A 5è es fan enquestes a l’aula, imatges del que agradaria;

Què es farà?

 • Plasmar el somni als passadissos i en digital
 • El dia 2, els/les alumnes presenten els somnis
 • A partir del 2, es podrien compartir/conèixer els somnis que han tingut els diferents cicles. 

Famílies

Què s’ha fet

 • S’ha presentat la festa de les pissarres en una assemblea. Hi ha bona disposició per participar

Què es farà

 • Compte enrera
 • Cartells a l’entrada: català, castellà, anglès: Te invitamos a una fiesta
 • Bústia amb imatge que indiqui què cal fer amb els papers
 • Suro amb papers per a que escriguin el seu somni
 • Enquesta dels nens/nenes als pares/mares: que, com, quan
 • És important ser concret i precís en la manera d’informar als pares/mares. Què i per a què se’ls fa venir. Es pot fer una circular informativa.
 • Potser es pot canviar “festa de” per “inauguració de”.
 • Cal fer un programa de la inauguració + l’inici de comunitats.

Mestres

Què es farà

 • Gimcana: festes (la frase maleïda), sortides, instal·lacions, metodologia. Dijous 25 de febrer a les 13h.
 • Quina és l’escola dels meus somnis: definir 3 aspectes. S’enganxen els resultats en un lloc a determinar de manera anònima.

Altres agents

Què es farà

 • Informar al barri: aprofitar xerrada que es farà la propera setmana a l’institut.
 • Conèixer que es fa a les entitats del barri (per després del dia 2 de març): tenir un “dia de les entitats” on s’expliqués al centre què fan altres organitzacions. Aprofitar per a que les entitats expliquin quina és l’escola que ells voldrien.

Per Sant Jordi

 • Monogràfic del somni a la revista de l’escola

El dia 2

 • Començar a les 15h-15.15h.
 • De 15 a 15:45h els pares estan a les aules amb els fills/filles.
 • De 15:45h a 16.30h es desenvolupa l’acte al gimnàs, on s’explica el somni i es fa una activitat.
 • Què es farà per documentar tot el que es faci?

Properes sessions:

2 març: Inauguració de les pissarres digitals

6 abril: L’objectiu és fer el buidatge del somni. Fer una primera classificació.

L’ELISENDA, UNA COMUNITAT D’APRENENTAGE

L’Elisenda ha iniciat aquest curs un camí irreversible: la conversió d’una escola tradicional en una comunitat d’aprenentatge.

En l’aprenentage dels i de les alumnes  intervenen activament mestres, famílies, agents externs, veïns,…

Per començar a constituir una comunitat d’aprenentage, famílies, alumnes i mestres hem entrat en la fase del

S O M N I

Tots hem somiat centenars de somnis per fer l’escola que somiem. Millrs infsatructures, escola més bonica i habitable, millores metodològiques i organitzatives, participació familiar en l’aprenentatge real dels seus fills i filles, serveis a les famílies…