02.- Llicències COAS.-

Per a la dinamització del pla de formació ENTRENA així com de la resta d’ajuts EDUcert ® existeixen persones voluntàries preparades per a exercir una sèrie de rols COAS.

Quan l’exercici es porti a terme sense personal COAS adscrit a CERADAI, aquestes persones per a utilitzar la nostra metodologia precisen dues coses primer una formació qualificada i segon una llicència per a lexercici que és anual.

PERSONES AMB LLICÈNCIA COAS PER A L’ANY 2009

Deixa un comentari