EDUcerts: Registre

En aquest bloc es registraran totes les produccions amb reconeixement EDUcert, amb la justificació de l’atorgament i un enllaç visual, si és possible, que dona referències a la mateixes.

Més informació www.educert.cat

Deixa un comentari